Івін Леонід Миколайович

Івін Леонід Миколайович

28.05.1936, м. Омутнінськ, Росія

Івін Леонід Миколайович – фахівець у галузі управління виробничо-економічними системами, кандидат технічних наук (1977 р., тема дисертації «Автоматизация оперативного управления производственным процессом в цехах изготовления узлов радиоаппаратуры»), доктор технічних наук (1988 р.), професор (1990 р.), заслужений діяч науки і техніки України.

У 1962 р. закінчив Харківський авіаційний інститут. По закінченні працював на виробництвах приладобудівної галузі. Від 1984 р. – у Харківському державному політехнічному інституті (ХДПУ). Ініціатор відкриття в ХДПУ нових напрямків підготовки спеціалістів для ринкової економіки. У 1991 р. – засновник і завідувач кафедри менеджменту економічного і економіко-правового факультетів, у 1996 р. очолив економіко-правовий факультет (у 2007 р. факультет реорганізовано в факультет інтегральної підготовки).

Л. М. Івін підготував і методично забезпечив нові учбові курси: «Організація і технологія управління виробничо-економічними системами», «Введення в фінансовий менеджмент», «Введення в підприємництво», які відповідають державним стандартам вищої освіти. Запрошувався у вузи Німеччини, Англії, Бельгії, Нідерландів, де приймав участь у наукових семінарах і конференціях. Його теоретичні і методичні розробки мають широке застосування в приладо- і верстатобудівній промисловості.

Леонід Миколайович – автор 6 монографій, 9 учбових посібників, 4 довідників, багатьох методичних рекомендацій і наукових статей. Довідник «Тезаурус менеджера», підготовлений під його керівництвом, видавався тричі. Під науковим керівництвом Л. М. Івіна було захищено одну докторську та 11 кандидатських дисертацій. Він член-кореспондент Інженерної академії України, засновник Української академії екологічних наук, член спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.