Конфлікти в організації

Розділ: Управління підприємствами. менеджмент

Питання задає Татьяна Сергеевна

Добрий день. Потрібна література про конфлікти на робочому місці, як уникнути конфліктов на роботі.

Відповідає Кривко Т.С.

Шановна Тетяна Сергіївно, за Вашим запитом можемо запропонувати наступний список джерел:

Конфлікти в організації: причини виникнення та форми прояву»
 1. Фомин, Ю. А. Психология делового общения / Ю. А. Фомин. – Минск : Амалфея, 2000. – 384 с.
 2. Гребеньков, Г. В. Конфліктологія : навч. посіб. / Г. В. Гребеньков, І. І. Ковальова, Ю. М. Красноносов. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 232 с.
 3. Крам, Т. Ф. Управление энергией конфликта : как превратить работу в творчество / Т. Ф. Крам. – М. : АСТ ; РЕФЛ-бук, 2000. – 288 с.
 4. Тихомирова, Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми : Університет. кн., 2008. – 240 с.
 5. Жидко, М. Є. Соціальна психологія медіації і альтернативного вирішення конфліктів : навч. посіб. / М. Є. Жидко, Ю. І. Гулий, В. Я. Літвінова, І. О. Кочарян. – Харків : ХАІ, 2015. – 108 с.
 6. Анцупов, А. Я. Конфликтология : учеб. для студентов вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 551 с.
 7. Вишнякова, Н. Ф. Конфликтология : учеб. пособие. / Н. Ф. Вишнякова. – Минск : Университетское, 2000. – 246 с.
 8. Даниленко, О. А. Социологическое измерение конфликта : монография. / О. А. Даниленко. – Харьков : Издат. центр Харьков. нац. ун-та им. В. Н. Каразина, 2003. – 242 с.
 9. Леонов, Н. И. Психология делового общения : учеб. пособие / Н. И. Леонов. – М. ; Воронеж : Москов. психолог.-соц. ин-т ; МОДЭК, 2003. – 216 с.
 10. Ващенко, І. В. Конфлікти великих соціальних груп : навч. посіб. / І. В. Ващенко, С. П. Гиренко. – Харків : Бурун Книга, 2005. – 208 с.
 11. Гулий, Ю. І. Конфліктологія : навч. посіб. / Ю. І. Гулий, А. М. Лісеная. – Харків : ХАІ, 2007. – 73 с.
 12. Жидко, М. Є. Психологія впливу, успіху і ефективних комунікацій : навч. посіб./ М. Є. Жидко, Н. Л. Калайтан, Ю. І. Гулий. – Харків : ХАІ, 2018. – 108 с.
 13. Психологія вирішення конфліктів : навч. посіб. – Київ ; Харків : Р.И.Ф., 2006. – 320 с.Регнет, Э. Конфликты в организациях : формы, функции и способы преодоления / Э. Регнет. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. – 396 с.

Назад до списку