Перелік публікацій співробітників НТБ

2023
 
Єпіфанов, С. В. Білогуб Олександр Віталійович [Електронний ресурс] / С. В. Єпіфанов, І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-880878

Олійник, І. В. Павленко Віталій Миколайович [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-880939

Олійник, І. В. Павліков Володимир Володимирович [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-880320

Олійник, І. В. Пєвнєв Володимир Яковлевич [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881231

Олійник, І. В. Петров Григорій Юхимович [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-880622

Олійник, І. В. Піхтовніков Ростислав В’ячеславович [Електронний ресурс] / Л. Р. Кириченко, І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-880796

Олійник, І. В. Пономарьов Володимир Ілліч / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881077

Олійник, І. В. Попов Анатолій Владиславович / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881262

Олійник, І. В. Проскура Георгій Федорович [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-880512

Олійник, І. В. Проценко Ольга Петрівна [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881687

Скляров, В. В. Кандиба Володимир Васильович [Електронний ресурс] / В. В. Скляров, І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881176
 
2022
 
Випускники та співробітники Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 1930–2020 рр. : [наук.-попул. вид.]. / І. П. Бега, А. Ф. Болдижева, І. С. Венгріна, О. М. Грабар, В. С. Гресь, В. В. Землянко, Г. А. Кашина, С. І. Костенко, Т. С. Кривко, О. В. Лузан, Н. В. Мартиненко, Е. С. Молодова, Н. В. Невинна, В. М. Новічкова, О. М. Павленко, В. І. Панасенко, Т. О. Пащенко, О. М. Перепелиця, Л. О. Радченко, М. В. Рогожинська, В. Б. Руденко, Л. Я. Смірнова, І. Г. Сороченко, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко, Ю. В. Ткачук, О. І. Усик, О. В. Хорунжа, Н. В. Шигимага, О. О. Юхно [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2022. – 1000 с.– ISBN 978-966-662.

Профессор Кошевой Николай Дмитриевич : биобиблиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, Т. С. Кривко, В. Н. Новичкова, Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2022. – 136 с.
 
2021
 
Профессор Александр Витальевич Белогуб [Текст] : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, Т. С. Кривко, Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2021. – 104 с.

Профессор Епифанов Сергей Валериевич : биобиблиогр. указ. / [сост.: Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2021. – 112 с.

Профессор Вадим Григорьевич Кононенко : биобиблиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко ; авт. вступ. ст. И. В. Олейник]. – Харьков, ХАИ, 2021. – 128 с.

Профессор Симбирский Дмитрий Федорович : биобиблиогр. указ. / сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2021. – 78 с.

Ректор Масленников Николай Арсениевич : биобиблиогр. сб. / И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко ; под ред. Н. В. Нечипорука. – Харьков : ХАИ, 2021. – 198 с.

Ткаченко Н. Літературний подарунок для НТБ ХАІ / Н. Ткаченко // За авіакадри. – 2021. – № 3. – С. 3.

Цепляєва, Т. П. Неман Йосип Григорович / Т. П. Цепляєва, І. В. Олійник // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2021. – Т. 23 : Нг–Ня. – С. 122.
 
 
2020
 
История ХАИ : к 90-летию основания университета : библиогр. указ. / сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2020. – [Вып. 2]. – 152 с.

Олейник, И. Конкурс «Бібліотекар року 2019» / И. В. Олейник // За авіакадри. – 2020. – № 2. – С. 8.

Олейник, И. В. Профессор Неман Иосиф Григорьевич : монография / И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко, Т. П. Цепляева. – Харьков : ХАИ, 2020. – 264 с. – ISBN 978-966-662-741-7.

Олійник, І. Слово «інженер» звучить гордо / І. В. Олійник // За авіакадри. – 2020. – № 5. – С. 4–5.

Ткаченко, Н. Библиотека в кармане / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібліотечний форум. – 2020. – № 2. – С. 10–12.

Ткаченко, Н. М. Зі святом, НТБ ХАІ! / Н. М. Ткаченко // За авіакадри. – 2020. – № 8. – С. 6.

Ткаченко, Н. М. Новые аспекты сотрудничества библиотеки и университета [Электронный ресурс] / Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 30 жовт. 2020 р., Харків / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – 3 с. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13062 (6.11.2020).
 
2019
 
Грабар, О. М. Забезпечення комфортного пошуку в ІПС бібліотеки за допомогою УДК (з досвіду НТБ Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут») / О. М. Грабар, Л. О. Смислова, Н. М. Ткаченко // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : [матеріали] Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2019. – С. 77–79.

Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович : биобиблиогр. указ. / [сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская]. – Харьков : ХАИ, 2019. – 96 с. – ISBN 978-966-662-674-8.

Стригун, Т. В. Использование Telegram-бота в работе современной библиотеки на примере Научно-технической библиотеки Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» / Т. В. Стригун, А. А. Главатый // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : [матеріали] Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24–25 жовт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2019. – С. 69–76.

2018

Памятка автору: о требованиях к авторской рукописи, представляемой в редакционно-издательский отдел издательского центра / [сост.: Г. Г. Лазуренко, Л. А. Кузьменко, М. С. Лактионов, И. В. Олейник]. – Харьков : ХАИ, 2018. – 16 с.

Юрий и Виктор Гранины: два поколения в одном вузе : биобиблиогр. указ. / [сост.: К. М. Ямпольская, Т. В. Стригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2018. – 68 с. – ISBN 978-966-662-579-6.

2017

Ткаченко, Н. М. Инновационные подходы к использованию информационно-библиографических способов управления знаниями / Н. М. Ткаченко // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В. И. Астахова, Н. Г. Грабарь, И. К. Журавлева, И. В. Козицкая, Н. И. Лазаренко, Е. Г. Михайлева, Н. Н. Николаенко, Н. П. Пасмор, Е. А. Подольская, Л. П. Семененко, Н. М. Ткаченко ; под ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – С. 142–157.

Олейник, И. Георгий Федорович Проскура – ученый, инженер, педагог / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2017. – № 5. – С. 6–7.

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. [В 3 ч.]. Ч. 1 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 400 с. – ISBN 978-966-662-537-6.

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. [В 3 ч.]. Ч. 2 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 444 с. – ISBN 978-966-662-559-8.

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. [В 3 ч.]. Ч. 3 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 464 с. – ISBN 978-966-662-564-2.

2016

Олійник, І. В. Використання наукометричних ресурсів для створення авторського профілю / І. В. Олійник // За авіакадри. – 2016. – № 1. – С. 4–5.

Академик Георгий Федорович Проскура : биобиблиогр. сб. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2016. – 220 с. – ISBN 978-966-662-514-7.

2015

Бега, И. П. Патентно-информационное обеспечение инновационных процессов в учебной и научной деятельности НАКУ «ХАИ» / И. П. Бега // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 12–17.

Книги военных лет (1941–1945 гг.) : из фонда научно-технической библиотеки : библиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Е. Ю. Шуба ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 84 с. – ISBN 978-966-662-386-0.

Профессор Владимир Карпович Борисевич : биобиблиогр. указ. / [cост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, И. В. Олейник, В. Н. Новичкова ; под. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. B. Долматова]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 100 с. – ISBN 978-966-662-387-7.

Профессор Владимир Васильевич Лукин : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, К. М. Ямпольская, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. А. Зеленского]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 148 с. – ISBN 978-966-662-417-1.

Шуба, E. Ю. А. П. Чехов и Украина : (к 155-летию со дня рождения писателя) / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2015. – № 1. – С. 4–5.

Шуба, E. Ю. Из истории авиационных двигателей / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2015. – № 4. – С. 2–3.

Шуба, E. Ю. Как учились первые студенты ХАИ / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2015. – № 5. – С. 3–4.

Шуба, E. Ю. Лев Николаевич Толстой и Украина (к Всемирному дню писателя и Шевченковским дням) / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2015. – № 3. – С. 3–4.

Шуба, E. Ю. Небо доктора Данилевского : (к 115-летию издания книги К. Я. Данилевского «Управляемый летательный снаряд») / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2015. – № 2. – С. 3–4.

Шуба, E. Ю. Редкие и ценные издания в информационном обеспечении пользователей библиотеки / Е. Ю. Шуба // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – С. 90–93.

2014

Главатый, А. А. Социальные сети в информационном и справочно-библиографическом обслуживании пользователей / А. А. Главатый // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 126–130.

Костенко, С. И. «Возьми цветную кисть… » / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2014. – № 8. – С. 3.

Олейник, И. В. Библиотека – студентам / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2014. – № 8. – С. 3.

Олейник, И. В. Светлой памяти Л. А. Малашенко посвящается / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2014. – № 1. – С. 5.

Смыслова, Л. А. Электронная библиотека – инновационная среда информационного обеспечения и библиотечного обслуживания пользователей / Л. А. Смыслова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 159–164.

Ткаченко, Н. М. Опыт использования Интернет-ресурсов при составлении библиографических пособий / Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – C. 119–125.

Шуба, Е. Ю. К 125-летию основания «Издательства Брокгауза и Ефрона» / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2014. – № 9. – C. 4–5.

Шуба, Е. Ю. Крылья крепнут в полете : (к Международному дню гражданской авиации) / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2014. – № 10–11. – С. 3–4.

Ямпольская, К. М. Создание библиографических пособий как средство популяризации научного творчества ученых Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» / К. М. Ямпольская, В. С. Гресь // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – С. 144–148.

2013

Костенко, С. И. Конкурс «Библиотекарь-2012» / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2013. – № 1/2. – С. 7.

Профессор Валерий Константинович Волосюк : биобиблиогр. указ. : к 70-летию со дня рождения / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, К. М. Нестеренко ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. А. Зеленского]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 100 с. – ISBN 978-966-662-281-8.

Профессор Лев Александрович Малашенко : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 100 с. – ISBN 978-966-662-303-7.

Ткачук, Ю. В. «Литературная гостиная «ХАИ» как форма общения и творческой самореализации студенческой молодежи / Ю. В. Ткачук // Вісник наукової бібліотеки / М-во агр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2013. – Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді. – С. 208–212.

Ткачук, Ю. В. Великий воспитатель Антон Макаренко / Ю. В. Ткачук // За авиакадры. – 2013. – № 3–4. – С. 4.

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 2000–2006 : библиогр. указ. В 2 ч. Ч. 1 / [сост.: В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 464 с. – ISBN 978-966-662-301-3.

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 2000–2006 : библиогр. указ. : В 2 ч. Ч. 2 / [сост.: В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 288 с. – ISBN 978-966-662-302-0.

Шуба, Е. Ю. Куклы из бабушкиного сундука / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2013. – № 3/4. – С. 4–5

Шуба, Е. Ю. Память далекой войны / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2013. – № 5. – С. 2.

2012

Журавлев, В. Н. Аэродинамический комплекс ХАИ – основные этапы развития и научной деятельности : воспоминания, библиогр. указ. / В. Н. Журавлев ; [сост. библиогр. указ. Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, В. С. Гресь]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 156 с. – Библиогр. указ.: с. 136–148.

Костенко, С. Не хлебом единым жив человек / С. Костенко // За авиакадры. – 2012. – № 2/3. – С. 5/6.

Олейник, И. В. Аэродинамический комплекс ХАИ / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2012. – № 8. – С. 2.

Олейник, И. В. Электронные полнотекстовые библиографические пособия: алгоритм создания / И. В. Олейник, Л. А. Смыслова, В. С. Гресь // Створення бібліографічних ресурсів: проблеми та перспективи : матеріали 5 бібліогр. студій, 25 квіт. 2012 р. / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – С. 22–29.

Профессор Константин Васильевич Безручко : биобиблиогр. указ. / [сост. И. В. Олейник, В. Н. Новичкова, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. Г. Николаева, И. Б. Туркина]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 52 с.

Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. С. Кривцова]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 60 с. – ISBN 978-966-662-258-0.

Профессор Игорь Владимирович Барышев : биобиблиогр. указ. : к 75-летию со дня рождения / [сост.: К. М. Нестеренко, И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. И. Шульгина]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 60 с. – ISBN 978-966-602-260-3.

Профессор Вячеслав Сергеевич Харченко : биобиблиогр. указ. : к 60-летию со дня рождения / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. В. Горбенко]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 258 с. – ISBN 978-966-662-266-5.

Профессор Николай Васильевич Белан : биобиблиогр. сб. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2012. –144 с. – ISBN 978-966-662-259-7.

Смыслова, Л. А. Качество и эффективность ИПС НТБ ХАИ: проблемы и пути решения / Л. А. Смыслова, О. Н. Грабарь // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (до 20-річчя створення АСІБТ та 45-річчя заснування ХДУХТ) 28 берез. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектоніки, Асоц. сучасних інформ.-бібл. технологій. – Харків, 2012. – С. 90–93.

Ткачук, Ю. Двенадцатый литературный год / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2012. – № 12. – С. 2.

Ткачук, Ю. Поэзия жива!!! / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2012. – № 4. – С. 7.

Яковлев, А. И. Александр Иванович Борисенко: педагог, ученый, гражданин : биобиблиогр. очерк / А. И. Яковлев ; [сост. библиогр. указ. Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 76 с. – (Жизнь замечательных людей ХАИ ; вып. 3).

2011

Бега, И. П. Виртуальный сервис – оптимизация традиционных библиотечных процессов / И. П. Бега, В. С. Гресь // Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи-семінару, м. Харків, 8 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2011. – С. 13–14.

Бурым, В. В. Виртуальное обслуживание пользователей на основе WEB «УФД/Библиотека» / В. В. Бурым // Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи-семінару, м. Харків, 8 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2011. – С. 14–15.

Бурым, В. В. Мониторинг библиотечно-библиографического обслуживания пользователей в контексте социологического анализа / В. В. Бурым // Короленківські читання 2010 : матеріали XIII наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2011. – С. 104–119.

Грабарь, О. Н. Лингвистическое обеспечение автоматизированной библиотечной системы. Исследование и практика / О. Н. Грабарь // Короленківські читання 2010 : матеріали XIII наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2011. – С. 128–135.

Олейник, И. В. История ХАИ / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2011. – № 5. – С. 5.

Профессор Александр Григорьевич Гребеников : к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, А. М. Гуменный, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. Т. П. Цепляевой]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 128 с.

Профессор Владимир Ильич Холявко : к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / [сост. И. В. Олейник, В. Н. Журавлев, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. Н. Журавлева]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 44 с.

Профессор Александр Иванович Яковлев : к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. С. В. Губина]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 112 с.

Ткачук, Ю. Ведь в душе мы с тобою – поэты ... / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 9. – С. 5.

Ткачук, Ю. Пиши! Твори! Создавай! / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 10/11. – С. 3/4.

Ткачук, Ю. 50 книг, которые должен прочитать каждый / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 8. – С. 4.

Ткачук, Ю. Харьков в XX веке / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 1. – С. 4.

Хорунжая, Е. Буккроссинг в ХАИ – территория доверия / Е. Хорунжая, Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 1. – С. 5.

Хорунжая, Е. Плоды поэзии растут весной ... / Е. Хорунжая, Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2011. – № 4. – С. 7.

2010

Бега, И. П. Образовательные функции библиотеки и информационная культура личности / И. П. Бега // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 9–13.

Бега, И. П. Планета под названием ХАИ / И. П. Бега // За авиакадры . – 2010. – № 6/7. – С. 7.

Бурым, В. В. Мониторинг библиотечно-библиографического обслуживания пользователей в контексте социологического анализа / В. В. Бурым // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 28–45.

Бурым, В. В. Всеукраинский День библиотек / В. В. Бурым // За авиакадры. – 2010. – № 8. – С. 3.

Грабарь, О. Н. Электронные информационные ресурсы собственной генерации – электронный каталог / О. Н. Грабарь // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 48–49

История ХАИ : к 80-летию основания университета : библиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2010. – 258 с.

Костенко, С. Я напишу, наверно, стих… / С. Костенко // За авиакадры. – 2010. – № 6/7. – С. 7.

Олейник, И. В. Его имя носит университет / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2010. – № 1. – С. 3.

Радченко, Л. А. Традиции и инновации в комплектовании информационных ресурсов научно-технической библиотеки ХАИ / Л. А. Радченко // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 13–19.

Руденко, В. Б. Традиции и инновации в сохранности информационных ресурсов научно-технической библиотеки / В. Б. Руденко // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 19–23.

Смыслова, Л. А. Менеджмент качества как инструмент совершенствования деятельности библиотеки университета / Л. А. Смыслова // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 23–28.

Соловьянова, Т. М. Библиотечный специалист в центре социальной коммуникации университета / Т. М. Соловьянова // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 45–48.

Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–44.

Ткаченко, Н. М. НТБ – 80 лет! / Н. М. Ткаченко // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 4–8.

Ткачук, Ю. Харьков в XVIII–XIX вв. / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2010. – № 1. – С. 4.

Ткачук, Ю. Харьков в XIX – начале XX вв. / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2010. – № 2/3. – С. 5.

Ткачук, Ю. Харьков в XIX – начале XX вв. / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2010. – № 4/5. – С. 6–7.

Ткачук, Ю. Харьков в XX веке / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2010. – № 9/10. – С. 6.

Ткачук, Ю. Харьков в годы Великой Отечественной войны / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2010. – № 11. – С. 3.

Тюрева, Т. Тарас Григорович Шевченко (09.03.1814 – 10.03.1861 рр.) : класик української літератури, національна гордість українського народу / Т. Тюрева, С. Костенко // За авиакадры. – 2010. – № 2/3. – С. 3.

Шигимага, Н. В. WEB-сайт как информационный ресурс собственной генерации / Н. В. Шигимага // Библиотека как часть информационно-образовательного пространства университета : науч.-практ. конф. : сб. докл., 20 апр. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2010. – С. 57–67.

Шуба, Е. Ю. Деревянный «сверхсрочник» Немана / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2010. – № 4/5. – С. 6.

Шуба, Е. Ю. Ученик Жуковского / Е. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2010. – № 2/3. – С. 2.

2009

Бега, И. П. Современные технологии в информационно-библиографическом обслуживании учебного процесса и научно-исследовательской деятельности университета / И. П. Бега // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 36–39.

Бурым, В. В. Подведение итогов анкетирования работников библиотеки УИПА и работников НТБ Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» / В. В. Бурым // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 65–68.

Бурым, В. В. Проблемы обеспечения конкурентоспособности вузовской библиотеки в современных условиях / В. В. Бурым // Короленківські читання 2009 : матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Харків, 2009. – С. 77–86.

Бурым, В. 30 сентября – Всеукраинский день библиотек! / В. Бурым // За авиакадры. – 2009. – № 8. – С. 5.

Костенко, С. Любителям фантастики / С. Костенко // За авиакадры. – 2009. – № 8. – С. 6.

Костенко, С. Моя звезда, я выбираю путь… / С. Костенко // За авиакадры. – 2009. – № 2/3. – С. 7.

Костенко, С. Мы влюбляемся в музыку полусфер… / С. Костенко // За авиакадры. – 2009. – № 12. – С. 2.

Олейник, И. В. Методика создания библиографических пособий в АИБС «УФД/Библиотека» / И. В. Олейник // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 49–52.

Профессор Яков Семенович Карпов : биобиблиограф. указатель / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, В. С. Гресь, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. Е. Гайдачука]. – Харьков : ХАИ, 2009. – 58 с.

Смыслова, Л. А. Лингвистическое обеспечение АИБС «УФД/Библиотека» в НТБ Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» / Л. А. Смыслова // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 52–61.

Ткаченко, Н. М. АИБС «Библиотека УФД» – основа инновационной деятельности НТБ Национального аэродинамического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» / Н. М. Ткаченко // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 33–36.

Ткачук, Ю. Ах, мой милый… Валентин / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2009. – № 2/3. – С. 6.

Ткачук, Ю. Город, в котором ты учишься / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2009. – № 8. – С. 4.

Ткачук, Ю. В. Проблемы отражения в электронном каталоге ретроспективных информационных ресурсов научно-технической библиотеки Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» / Ю. В. Ткачук // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Науч.-техн. б-ка, Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 61–64.

Ткачук, Ю. Рейтинг художественных книг 2009 года / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2009. – № 12. – С. 2.

Ткачук, Ю. Харьковская крепость / Ю. Ткачук // За авиакадры. – 2009. – № 10/11. – С. 4–5.

Шигимага, Н. В. Библиотечное обслуживание читателей и проблемы «двойных технологий» / Н. В. Шигимага // Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии : науч.-практ. семинар : доклады, 14, 16 апр. 2009 г. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Науч.-техн. б-ка, Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2009. – С. 40–48.

Шуба, О. Ю. День Соборності України / О. Ю. Шуба // За авиакадры. – 2009. – № 1. – С. 2.

2008

Бега, И. Информационно-библиографическое обслуживание в НТБ / И. Бега // За авиакадры. – 2008. – № 8. – С. 4.

Костенко, С. Восьмая струна ... / С. Костенко // За авиакадры. – 2008. – № 9/10. – С. 3–4.

Костенко, С. «Литературная гостиная» – энергия творчества и позитива / С. Костенко // За авиакадры. – 2008. – № 6/7. – С. 3.

Костенко, С. Октава жизни / С. Костенко // За авиакадры. – 2008. – № 2/3. – С. 5.

Костенко, С. Рейтинг книг года / С. Костенко // За авиакадры. – 2008. – № 11. – С. 3.

Костенко, С. ХАИ – наш отчий дом и знамя, что сплачивает нас / С. Костенко // За авиакадры. – 2008. – № 1. – С. 3.

Профессор Виталий Евгеньевич Гайдачук : биобиблиогр. указ. : к 70-летию со дня рождения / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. Я. С. Карпова]. – Харьков : ХАИ 2008. – 66 с.

Профессор Александр Алексеевич Зеленский : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, В. С. Гресь, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. В. Лукина]. – Харьков : ХАИ, 2008. – 64 с.

2007

Костенко, С. Вдохновение длиною в семь лет / С. Костенко // За авиакадры. – 2007. – № 10. – С. 3.

Костенко, С. И. Над миром пролился свет… / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2007. – № 2/3. – С. 6.

Костенко, С. И. Поэзия – это дыханье и чувство, и боль без наркоза / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2007. – № 5/6. – С. 6.

Костенко, С. Рейтинг книг года / С. Костенко // За авиакадры. – 2007. – № 12. – С. 4.

Смыслова, Л. А. И все-таки – праздник / Л. А. Смыслова // За авиакадры. – 2007. – № 9. – С. 4–5.

2006

Варварова, Е. Н. Плодотворное сотрудничество / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2006. – № 6. – C. 3.

Костенко, С. И. Живое слово поэта / С. И. Костенко // За авиакадры. ‑ 2006. ‑ № 5. ‑ С. 2.

Костенко, С. И. «Литературная гостиная» подводит итоги / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2006. – № 7. – С. 3.

Костенко, С. И. Скажи мне, что читаешь … / С. И. Костенко // За авиакадры. ‑ 2006. ‑ № 1. – С. 4.

Ткаченко, Н. М. Всеукраинский день библиотек / Н. М. Ткаченко // За авиакадры. – 2006. – № 9. – C. 4.
 
2005

Варварова, О. М. Джерело крилатих ідей / О. М. Варварова // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [редкол.: В. С. Кривцов та ін.]. – Харків, 2005. – С. 648–649.

Варварова, Е. Н. Помощь библиотеке / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2005. – № 3. – С. 6.

Варварова, Е. Н. Формирование духовной элиты государства – одна из основных задач библиотеки вуза / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2005. – № 7/8. – С. 4.

Костенко, С. І. Літературна вітальня / С. І. Костенко // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [редкол.: В. С. Кривцов та ін.]. – Харків, 2005. – С. 650–651.

Костенко, С. І. «Літературна вітальня» ХАІ / С. І. Костенко // За авиакадры. – 2005. – № 4. – С. 3.

2003

Смислова, Л. О. Бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» / Л. О. Смислова // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 693.

2001

Варварова, Е. Н. Наша библиотека / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2001. – № 10. – С. 3.

Костенко, С. И. Литературная гостиная ХАИ / С. И. Костенко // За авиакадры. – 2001. – № 10. – С. 3.

Лукьянова, Э. И. Источник крылатых идей / Э. И. Лукьянова // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под ред. В. И. Астаховой. – Харьков, 2001. – С. 346–358.

2000

Смислова, Л. О. Бібліотека – джерело знання : [історія та сучасність НТБ] / Л. О. Смислова // За авіакадри. – 2000. – № 5/6 (27 трав.). – С. 3.

1999

Бега, И. П. Сороченко Нини Исаевна / И П. Бега // За авиакадры. – 1999. – № 3. – С. 3.
Костенко, С. И. Библиотека – источник духовности / С. И. Костенко // За авиакадры. – 1999. – № 13. – С. 2.

1992

Смыслова, Л. А. Что бесплатно, то недорого / Л. А. Смыслова // За авиакадры. – 1992. – 20 нояб. – С. 1.