Бібліотека сьогодні

     Створена в 1930 році, Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в даний час формується як сучасний інформаційно-освітній і соціокультурний центр університету, здатний надавати інформаційну підтримку всіх напрямків його діяльності і стратегію розвитку.
 
     Основою для інтеграції бібліотеки в науково-освітній простір університету є, перш за все, її власні інформаційні ресурси. Майже мільйонний багатогалузевий і багатовидовий бібліотечний фонд формується відповідно до навчальних планів і програм, тематикою наукових досліджень університету, як на традиційних носіях, так і аудіо-, відеовидання, CD-, DVD-дисками, мережевими електронними документами, базами даних, створених в Україні і за кордоном.

     Сьогодні бібліотека має одну з найбільших колекцій праць по авіації, космонавтиці, двигунобудування. Серед рідкісних і цінних видань - праці М. Є. Жуковського «К вопросу о разрезании вихревых шнуров» (1894 р.), «О парении птиц» (1922 р.); Г. Ф Проскури «Теоретические основы авиации и воздухоплавания» (1925 р.); журнали «Техника воздушного флота» (1927-2008 рр.), Flight International (1950-1994; 2004-2015 рр.), «Motortechnische Zeitschrift. MTZ »(1941-1991 рр.).

     Безпосереднє входження в інфраструктуру і систему комунікацій університету вимагає від бібліотеки активної участі в створенні сучасного освітнього середовища вузу, застосування наукоємних технологій при обробці документних інформаційних потоків. Тому в бібліотеці функціонує потужна автоматизована інформаційно-бібліотечна система «УФД / Бібліотека», яка є платформою для автоматизації всіх напрямків діяльності бібліотеки і генерування власних електронних інформаційних ресурсів.

     Електронний каталог (ЕК) (понад 400 тис. бібліографічних записів) з електронним замовленням документів на всі пункти видачі документних інформаційних ресурсів, із замовленням електронних копій через службу електронної доставки документів, з локальним і віддаленим доступом до повних текстів документів, представлених в електронній бібліотеці (ЕБ) університету цілодобово надається користувачам бібліотеки.

     2006 рік - рік початку створення електронної бібліотеки, а 2009 - рік розширення її видового складу. Крім електронних аналогів навчальних і методичних посібників, виданих в університеті, до складу ЕБ увійшли: електронні копії авторефератів дисертацій та дисертацій, захищених в університеті, звітів про проведені науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах (НДДКР), підручників, монографій, статей з збірників наукових праць і періодичних видань університету, рідкісних і цінних видань; видання на CD; мережеві електронні документи (близько 8000 документів).

     В рамках ЕК створюються проблемно-орієнтовані бази даних «Літальні апарати» та «Праці співробітників університету», які перетворюються в унікальні бібліографічні продукти, видані на паперових носіях та електронні інтерактивні, повнотекстові бібліографічні покажчики, представлені на Web-сайті бібліотеки.

     Реалізуючи принцип доступності інформації, НТБ організовує доступ до реферативних і повнотекстових ресурсів бібліотек та інших генераторів мережевих інформаційних ресурсів, до відомих наукометричних баз даних на підставі ліцензійних угод, безкоштовного тестового або вільного доступу через офіційний сайт бібліотеки. До послуг користувачів бібліотеки - 3 абонемента, 5 читальних залів, 4 бібліотечних пункту в гуртожитках, інформаційно-бібліографічний відділ, міжбібліотечний абонемент.

     Наша бібліотека - учасниця корпоративних проектів: «Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек міста Харкова»; «Зведений каталог бібліотек Харкова - 7 бібліотек міста, що використовують АІБС «УФД/Бібліотека»; «Метабібліографія Харківщини»; «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»; «Єдина картка користувача бібліотек Харкова», який передбачає безкоштовний доступ до фондів і зовнішнім електронних інформаційних ресурсів в локальних мережах бібліотек, які приєдналися до проекту.

     НТБ університету залишається одним з найдоступніших центрів культури і спілкування з книгою, тому соціо-комунікативна, просвітницька, виховна функції як і раніше є ключовими в її діяльності і спрямовані на сприяння моральному, естетичному вихованню, перш за все студентської молоді, розвитку її творчого потенціалу, формування стійкого інтересу до читання. У бібліотеці проходять книжкові виставки, творчі зустрічі, літературно-музичні вечори, багато років працює творче об'єднання «Літературна вітальня».

     На офіційному сайті (http://library.khai.edu) висвітлюються всі аспекти діяльності науково-технічної бібліотеки, анонсуються заходи, на які запрошуються всі бажаючі.