Угрюмов Михайло Леонідович

Угрюмов Михайло Леонідович

18.09.1952, м. Харків

Угрюмов Михайло Леонідович – кандидат технічних наук (1981 р., тема дисертації «Исследование пограничного слоя на вращающихся лопатках осевых компрессоров авиационных двигателей»), доктор технічних наук (2005 р., тема дисертації «Математические трехмерные модели и методы анализа вязких течений для аэродинамического совершенствования венцов турбомашин»).

У 1975 р. закінчив з відзнакою факультет авіаційних двигунів Харківського авіаційного інституту. З 1975 р. працює в ХАІ. В 1984 р. йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. В період 1992–1995 рр. проходив навчання в очній докторантурі, а в 1995–2006 рр. працював доцентом кафедри прикладної та обчислювальної математики (нині перейменована в кафедру інформатики), заступником завідувача кафедри з навчальної роботи. В 2006 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики, а в 2007 р. – вчене звання професора кафедри інформатики. З 2006 р. М. Л. Угрюмов працює на посаді професора кафедри інформатики. В період 2015–2016 рр. обіймав посаду завідувача кафедри інформатики. Наукові розробки М. Л. Угрюмова використовувалися при підготовці десяти кандидатських та двох докторських дисертацій, з яких він був науковим керівником п’яти кандидатських дисертацій. Михайло Леонідович – автор 190 наукових праць, з них 20 навчально-методичних посібників і трьох монографій.

М. Л. Угрюмов є членом спеціалізованих вчених рад в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» та Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, а також активно веде викладацьку діяльність та є членом державної екзаменаційної комісії з захисту випускних робіт бакалаврів та магістрів з напрямків «Прикладна математика», «Математичне та комп’ютерне моделювання», «Інформатика».

Наукометричний профіль Праці співробітника