Євген Патон – гордість України. До 150 річчя с дня народження


03-03-2020
Назад до спискуОдні залюблені в старі листи.
Ті – в музику. А ті – в руді томища.
Таке життя... А він любив мости.
О, не любив – кохав. А може, й вище!
Б. Олійник 
Академія наук України / за ред. А. П. Шпака. – Київ : Наукова думка, 1993. – 192 с.
 
Академік Борис Євгенович Патон / Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – [Б. м.] : Академперіодика, [б. р.]. – 36 с.

Бєсов, Л. М. Наука і техніка в історії суспільства : навч. посіб. / Л. М. Бєсов. – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 464 с.

Видатні наукові відкриття : для дітей середнього шкільного віку / авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Харків : Фоліо, 2008. – 319 с.

Дзюба, І. М. Академія Наук України Національна / І. М. Дзюба // Енциклопедія сучасної України. Т. 1 : А. – Київ, 2001. – С. 250–286.

Ефетов, Б. М. Ответственность принимаю на себя: из воспоминаний о Е. О. Патоне / Б. М. Ефетов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 128 с.

История Академии наук Украинской ССР / Акад. наук Укр. ССР. – Киев : Наукова думка, 1979. – 836 с.

Історія України. Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Кучук-Яценко, С. І. Електрозварювання / С. І. Кучук-Яценко // Енциклопедія сучасної України. Т. 9 : Е-Ж. – Київ, 2009. – С. 138–139.

Малишевский, И. Ю. Мост через три жизни : роман / И. Ю. Малишевский ; пер. А. Ольшанский. – М. : Сов. писатель, 1987. – 336 с.

Малишевский, И. Ю. Рассказы о Патоне / И. Ю. Малишевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Дніпро, 1990. – 488 с.

Малишевский, И. Ю. Рассказы о Патоне / И. Ю. Малишевский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 492 с.

Матійко, М. М. Євген Оскарович Патон / М. М. Матійко, О. І. Коренной. – Київ : Держтехвидав, 1961. – 120 с.

Науково-освітній потенціал України / авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк. – Київ : Укр. рейтинг, 2011. –304 с.

Науковці України – еліта держави. Т. 3. – Київ : Логос Україна, 2014. – 300 с.

Олійник, Б. Робота : пам’яті Є. О. Патона / Б. Олійник // Істина : вибр. поезії, поеми. – Київ : Дніпро, 1976. – С. 186–188.

Оноприенко, В. И. Евгений Оскарович Патон / В. И. Оноприенко, Л. Д. Кистерская, П. И. Севбо. – Киев : Наукова думка, 1988. – 240 с.

Патон, Е. О. Воспоминания / Е. О. Патон ; лит. запись Ю. Буряковского. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 334 с.

Патон, Е. О. Избранные труды. В 3 т. Т. 1. Исследования работы пролетных строений мостов / Е. О. Патон. – Киев : АН УССР, 1959. – 580 с.

Патон, Е. О. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. Сварные конструкции / Е. О. Патон. – Киев : АН УССР, 1961. – 420 с.

Патон, Е. О. Избранные труды. В 3 т. Т. 3. Сварка под флюсом / Е. О. Патон. – Киев : АН УССР, 1961. – 559 с.

Патон, Е. О. Изыскание рационального типа электросваренных сквозных ферм : опытное исследование / Е. О. Патон, М. В. Петров. – Киев : Изд. Киев. электросварочного ком., 1931. – 35 с.

Патон, Е. О. Таблицы для проектирования деревянных и стальных мостов / Е. О. Патон. – 7-е изд. – Киев : Изд. Киев. электросварочного ком., 1931. – 323 с.

Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 1. Фермы балочной системы. Материал и заклепки / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. – 5-е изд. – Харьков ; Киев : ОНТИ ДНТВУ НКТП, 1935. – 812 с.

Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 2. Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. – 4-е изд. – Харьков ; Киев : ОНТИ ДНТВУ НКТП, 1936. –172 с.

Патон, Е. О. Электросварка, сварные конструкции и сварочное производство : избранные труды / Е. О. Патон. – Киев : Наукова думка, 1990. – 344 с.

Сергійчук, В Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 480 с.

Терлецький, В. М. Академія наук Української РСР: 1919–1969 : короткий істор. нарис / В. М. Терлецький. – Київ : Наукова думка, 1969. – 296 с.

Хидекели, А. В. Евгений Оскарович Патон : к 100-летию со дня рождения / А. В. Хидекели. – Киев : Наукова думка, 1970. – 64 с.

Цибань, В. О. Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль ім. В. І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Відзнаки / В. О. Цибань. – Київ : Академперіодика, 2010. – 400 с.

Чеканов, А. А. Евгений Оскарович Патон: 1870–1953 / А. А. Чеканов. – М. : АН СССР, 1963. – 183 с.

Вдовенко, Н. Е. Открытие памятника Евгению Оскаровичу Патону / Н. Е. Вдовенко, Л. О. Ильенко // Автоматическая сварка. – 2002. – № 9. – С. 56.

Институту электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины – 80 // Сварщик. – 2014. – № 5. – С. 4–5.

Киреєв, Л. Світовий лідер зварювальних технологій. Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України – 75 років! / Л. Киреєв, О. Бабаєв // Вісник НАН України. – 2009. – № 10. – С. 46–53.

Купчик, К. Атланти української науки / К. Купчик // Дати і події. – 2018. – № 2. – С. 93–97.

Лобанов, Л. Ефект високих технологій. Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона – 70 років / Л. Лобанов // Вісник НАН України. – 2004. – № 9. – С. 28–35.

Лютый, А. П. Вклад Евгения Оскаровича Патона в создание сварочного материаловедения и производство высококачественной стали / А. П. Лютый // Автоматическая сварка. –2015. – № 3/4. – С. 51–54.

Онищенко, О. Віхи історичного шляху / О. Онищенко // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 3–15.

Е. О. Патон – выдающийся ученый, педагог, организатор науки и производства (к 140-летию со дня рождения) // Автоматическая сварка. – 2010. – № 3. – С. 1–6.

Патон, Б. Е. 25 лет сварке в открытом космосе / Б. Е. Патон // Космічна наука і технологія. – 2018. – № 5. – С. 14–18.

Патон, Б. Е. Современные достижения ИЭС им. Е. О. Патона в области сварки и родственных процессов / Б. Е. Патон // Автоматическая сварка. – 2005. – № 8. – С. 3–19.

Патонівська наукова школа // Наука сьогодні. – 2012. – № 7/8. – С. 13.

Походня, І. Академік Євген Патон / І. Походня // Світогляд. – 2008. – № 5. – С. 36–39.

Рихтік, А. Видатний інженер. До 150-річчя від дня народження Є. Патона (1870–1953) / А. Рихтік // Дати і події. – 2020. – № 1. – С. 29–31.

Томазов, В. Патони (Паттони) та Паттон-Фантон-де-Веррайони: генеалогія роду / В. Томазов // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 117–144.

Юрчук, В. І. Національний фактор у заснуванні та перші кроки діяльності Академії наук України / В. І. Юрчук // Український історичний журнал. – 1993. – № 11/12. – С. 3–15.

Назад до списку