Література за тематикою


Євроінтеграція України

 
Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.
https://mtu.gov.ua/timeline/Evrointegraciya.html

Сидоров, В. І. Європа нова – Україна молода: стратегії інновації / В. І. Сидоров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 68 с. 

Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 496 с.

Губский, Б. Европейский вектор интеграционной политики Украины / Б. Губский // Экономика Украины. – 2003. – № 5. – С. 19–27.

Гнатюк, О. Спільний рух до Європи. Рік Польщі в Україні: свята і будні / О. Гнатюк // Українська культура. – 2004. – № 4. – С. 3–5.

Кашпір, Р. Евролізація – шлях України в Європейський союз / Р. Кашпір // Банківська справа. – 2004. – № 1. – С. 35–41.

Михальченко, М. Взаємовідносини України з Європейським союзом у світлі нової переструктуризації світу / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 6–13.

Шаров, О. Європа географічна і Європа політична. До питання про європейський вибір України або вірність вибору наших дідів / О. Шаров // Політика і час. – 2004. – № 7/8. – С. 104–114.

Кухарская, Н. Украина и Европейский союз / Н. Кухарская // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1. – С. 100–106.

Третяк, Н. Європа: побачення з Україною / Н. Третяк // Українська культура. – 2005. – № 5/6. – С. 1–2, 17–19.

Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / О. Бакалюк, І. Давидович // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157–163.

Триняк, М. В. Трансформация идеи Европы в украинской философии как скрытый интеркультурный диалог / М. В. Триняк // Гуманітарний часопис. – 2008. – № 3 (16). – С. 40–47.

Тищенко, О. П. Європейський підхід до розвитку житлового господарства: орієнтири для України / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 301–309.

Редзюк, Є. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та підписання директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 98–110.

Тополь, М. Влияние европейской интеграции на военную промышленность Украины / М. Тополь // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 3. – С. 41–44.

Гінзбург, М. Д. Європейські правила технічного регулювання і стандартизації та поступове запровадження їх в Україні / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2016. – № 2. – С. 7–18.

Бритченко, С. За нормами європейського права. Законодавтво України про громадянство – на рівень європейських стандартів / С. Бритченко // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 48–52.

Титарь, И. А. Имидж Украины в контексте ассоциации с Европейским Союзом / И. А. Титарь // Экономика Украины. – 2016. – № 6. – С. 76–86.

 
Рилач, Ю. Україна та Словаччина – перебування в об'єднаній Європі / Ю. Рилач // Політика і час. – 2003. – № 8. – С. 40–46.

Стратегічний курс – інтеграція в Європу. ( Із конференції " Європейський Союз та Україна: стратегія відносин у контексті розширення" ) // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 9–17.


Освіта


Фурса, К. Освіта України: рух до європейського суспільства знань / К. Фурса // Сучасна освіта. – 2006. – № 12. – С. 10–11.

 
Галушка, Р. Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європейський освітній простір : [за матеріалами наради ректорів у м. Харкові] / Р. Галушка // Освіта України. – 2004. – № 81/82. – С. 4–5, 10.

Найденов, И. Высшее образование в Украине: европейский выбор, культурологические парадигмы / И. Найденов // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 80–84.

Корсак, К. Європейський простір вищої освіти і Україна у ХХІ столітті / К. Корсак // Вища школа. – 2005. – № 1. – С. 47–56.

Марцин, В. Вища школа України на шляху трансформації у Європейський освітній простір / В. Марцин // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 27–35.

Косенко, О. Європейський союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 81–86.

Метешкин, К. А. Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство / К. А. Метешкин, В. Н. Павленко, О. И. Морозова // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2014. – № 2. – С. 115–120.

Назад