Бібліографія


Научные школы : проблемы теории и практики : [монография] / В. И. Астахова, Е. В. Астахова, А. А. Гайков [и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 332 с.
     У монографії практично вперше в освітньому полі сучасної України здійснено спробу представити в одному виданні наукові школи, об’єднанні загальною комплексною науково-дослідною проблематикою у межах одного навчального комплексу. На матеріалах Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» показано процес розвитку базової наукової школи, яка, функціонуючи самостійно, дала життя дочірнім науковим і науково-педагогічним школам. Представлено наукові, науково-педагогічні школи і протошколи ХГУ «НУА», що займаються проблемами розвитку освіти у найрізноманітніших її аспектах (історія, соціологія, філософія, економіка освіти тощо).
     Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів.


Назад