Бібліографія


Методологические вопросы науковедения / Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории им. Г. М. Доброва ; под ред. В. И. Оноприенко. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 332 с.
     У монографії розглядається широкий спектр актуальних методологічних питань наукознавства: історія формування, дисциплінарний статус, поняття наукового простору, його формування та трансформація, оцінка результативності фундаментальних досліджень.Назад