Бібліографія


Харківська державна академія культури : до 80-річчя з дня заснування : монографія / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2009. – 196 с.
     Ювілейне видання присвячене 80-річчю з дня заснування Харківської державної академії культури – фундатора бібліотечної та культурологічної освіти в Україні. Видання висвітлює історію становлення та розвитку академії, основні напрями освітньої, наукової, методичної, культурно-творчої діяльності.
Для викладачів, студентів, науковців, працівників бібліотечно-інформаційних та культурологічних установ.

Назад