Фірсов Сергій Миколайович

Фірсов Сергій Миколайович

28.09.1976, с. Руські Тишки, Харківська обл.

Фірсов Сергій Миколайович – фахівець із систем керування літальними апаратами і комплексами, інженер з розроблення й обслуговування систем керування. Кандидат технічних наук (2005 р., тема дисертації «Обеспечение активной отказоустойчивости пневматического сервопривода беспилотного летательного аппарата»), доктор технічних наук (2015 р., тема дисертації «Функционально устойчивое управление движением малогабаритных спутников»).

У 1999 р. закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут, де відтоді й працював асистентом кафедри систем управління літальними апаратами Харківського державного авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського (1999–2005 рр.), доцентом (2005–2015 рр.), завідувачем кафедри електротехніки та мехатроніки (2015–2016 рр.), професором кафедри електротехніки та мехатроніки, виконуючим обов’язки декана факультету ракетно-космічної техніки (з 01.12.2016).

Викладав технічні дисципліни: «Введення в теорію управління», «Математичне моделювання об'єктів і систем», «Системний аналіз», «Математичне забезпечення цифрових систем», «Інтегровані комп'ютерні системи проектування», «Приводи систем управління», «Відмовостійкі системи управління», «Системи орієнтації і навігації», «Системи навігації та наведення» тощо, а також розробляв їх методичне забезпечення. Виконував наукові дослідження у межах держбюджетних тем, був відповідальним виконавцем госпдоговірних тем.

Сергій Миколайович є автором понад 100 статей і тез у збірниках наукових робіт і журналах, 30 патентів на корисну модель, трьох підручників, 10 методичних посібників.

У 2008–2011 рр. С. М. Фірсов отримав стипендію Кабінету Міністрів України. Він є переможцем щорічного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007 р.) і конкурсу грантів Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими «Розроблення систем керування сільськогосподарським безпілотним літальним апаратом вертикального зльоту і посадки тороїдального типу з властивостями активної відмовостійкості» (2007 р.), а також учасником міжнародного проекту в програмі підвищення кваліфікації працівників аерокосмічної галузі Ірану (2011 р.).

Праці співробітника