«Вічно живі»


25-01-2022
Назад до списку
29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії — бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись без війська, кинув на протистояння з російською армією, що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічнезначення.
 1. Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.
 2. Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.
 3. Директивы Главного командования Красной Армии (1917–1920) : сб. док. / сост. Н. М. Вьюнова, Н. И. Деева, Т. Ф. Каряева. – М. : Воениздат, 1969. – 884 с.
 4. Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.
 5. Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.
 6. Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.
 7. Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 416 с.
 8. Олесь, О. Під Крутами / О. Олесь // Поезія : Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – 2-е вид., доп. – Київ, 2003. – С. 200–202.
 9. Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.
 10. Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.
 11. Юні оборонці Батьківщини // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2016. – № 1. – С. 50–56.
 12. Антончик, Л. Крути – наша слава, наша історія (Сценарій тематичного заходу) / Л. Антончик // Українська культура. – 2004. – № 1. – С. 36–37.
 13. Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5 (404). – С. 79–88.
 14. День пам’яті героїв Крут // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – 1 кв. – Київ, 2002. – С. 49–51.
 15. Каніщев, Г. Ю. Історія одного «подвигу» (до 85-річчя бою під Крутами) / Г. Ю. Каніщев // За Авиакадры. – 2003. – февр./март (№ 2/3). – С. 6.
 16. Леонтович, О. Це вогненне слово – Крути / О. Леонтович // Урядовий кур’єр. – 2003. – 29 січ. – С. 14.
 17. Логвиненко, Л. Пам’ятаймо про Крути. Погляд крізь роки / Л. Логвиненко // Слобідський край. – 2001. – 30 січ. – С. 3.
 18. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
 19. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.
 20. Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 21. Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.
 22. Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.
 23. Петровський, В. В. Історія України: неупереджений погляд : факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – 592 с.
 24. Кирик, Л. Гіркий урок українського державотворення / Л. Кирик // Освіта. – 2003. – 22–29 січ. – С. 1–2.
 25. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – репр. вид. 1913 р. – Київ : С.В. Кульженко, 1990. – 524 с. – ISBN 5-88490-021-Х.
 26. Грушевський, М. С. Історія України-Русі : в 11 т. 12 кн. Т. 7 : Козацькі часи -до року 1625 / М. С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1995. – 624 с.
 27. Дорошенко, Д. І. Iсторiя України : для школи i родини / Д. І. Дорошенко. – Київ : Освiта, 1993. – 238 с.
 28. Дорошенко, Д. І. Нарис історії України : в 2 т. Т. 1 : До половини XVII столiття / Д. І. Дорошенко. – 2-ге вид. – К. : Глобус, 1992. – 238 с.
 29. Піскун, В. Симон Петлюра / В. Піскун // Берегиня. – 2006. – № 3. – С. 10–22.
 30. Хорунжий, Ю. Так увіходять до історії / Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 1998. – 29 січ. (№ 18/19). – С. 16.
 31. День пам’яті героїв Крут // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 січ. – С. 2.
 32. Логвиненко, Л. Пам’ятаймо про Крути. Погляд крізь роки / Л. Логвиненко // Слобідський край. – 2001. – 30 січ. – С. 3.
 33. Леонтович, О. Це вогненне слово – Крути / О. Леонтович // Урядовий кур’єр. – 2003. – 29 січ. – С. 14.
 34. Жар и холод января 1918-го // Голос Украины. – 2017. – 28 янв. (№ 17). – С. 1, 4–5.
 35. В честь отважных героев // Голос Украины. – 2017. – 28 янв. (№ 17). – С. 4.
 36. Грушевський, М. Історія України : приладжена до програми вищ. початкових шкiл i нижчих класiв шкiл середнiх / М. Грушевський. – 2-ге вид., стер. – Киів : Либiдь, 1992. – 228 с.
 37. Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 4 : Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради березень 1917 – квітень 1918. Кн. 1 / М. С. Грушевський. – Львів : Світ, 2007. – 408 с.
 38. Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. Т. 1 / зі вступом І. Крипякевича; зладив М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993. – 352 с.
 39. Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. Т. 2 / зі вступом І. Крипякевича; зладив М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993. – 400 с.
 40. Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2008. – 544 с.
 41. Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособие для вузов / А. В. Воронянский. – 6-е изд., испр. и доп. – Харків : Парус-Друк, 2011. – 592 с.

Назад до списку