Для того щоб бути затребуваною, бібліотеці необхідно широко використовувати інформаційно-комунікаційні технології, а це означає модернізацію бібліотек і підвищення рівня обслуговування.
     До популярних форм забезпечення інформаційних потреб сучасного користувача є віртуальна виставка.
     Віртуальною книжковою виставкою ми називаємо експозицію у мережі Інтернет за допомогою засобів веб-технологій, віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку, які репрезентуються віддаленим користувачам для ознайомлення та використання.
     Ознайомлення з віртуальною виставкою дає можливість користувачам заощадити час й акцентувати увагу на найцікавіших документах.

     Сучасний користувач потребує галузевого, тематичного й видового інформування. Зважаючи на це виставки організують за двома напрямками: тематичні та нових надходжень. До тематичних належать виставки :
 • присвячені актуальним проблемам науки, техніки і виробництва, питанням соціально-економічного, громадсько-політичного і культурного розвитку;
 • до знаменних та пам’ятних дат
 • персональні, що присвячені життю та діяльності видатних людей;
 • присвячені одному або цілому циклу творів певного автора;
 • комплекс експозицій, що організується послідовно в межах єдиної теми.
     Віртуальну виставку розробляють ґрунтуючись на принципі створення традиційних виставок. Це передбачає:
 1. попередній вибір, уточнення та узгодження теми
 2. ознайомлення з бібліографічними джерелами за темою
 3. залучення (за потреби) профільних науковців-консультантів щодо поглибленого розкриття тематики виставки та її наповнення
 4. відбір актуальних документів за галузевим напрямком
 5. добір друкованих документів з книжкових полиць
 6. перегляд, аналіз та групування відібраних матеріалів
 7. застосування додаткових елементів: фактографічної довідки про автора, списку додаткової літератури тощо (за потреби)
 8. складання вступної статті, яка розкриває інформаційний зміст виставки
 9. обрання засобів художнього представлення друкованих документів (кольорової обкладинки, ілюстрацій тощо)
 10. добір звукового (музичного) супроводження
 11. розробка дизайну виставки
     Для створення віртуальної книжкової виставки можна використовувати різні сервіси. Серед них: Google Презентації, Prezi, Calameo, PhotoPeach, Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint, Slideshare, Slidely та інші. Дані сервіси мають різні умови користування, мову інтерфейсу, мультимедійність і формат документа для конвертації. Більшість із них безоплатні, але, до прикладу, Prezi надає вільний доступ лише на 30 днів, Slideshare та PhotoPeach пропонують безоплатні версії, що мають певні функціональні обмеження, однак цих можливостей достатньо для створення цікавої, оригінальної віртуальної експозиції. Фактично в усіх сервісах надано можливість інтеграції аудіо, відео, зображень і тексту.
     Організація віртуальних виставок є яскравим прикладом застосування інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеках. Виставкова діяльність, втілена в інтернет-просторі має свої переваги, зокрема оперативність, масштабність аудиторії, доступність послуг бібліотеки для віддалених і потенційних користувачів, створення умов для ефективного пошуку, що дає змогу знаходити релевантну та пертинентну інформацію.
Матеріал було взято із статей Т. Білущак «Особливо
сті сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору» та Л. Туровської «Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки».

Назад