Крашаниця Юрій Олександрович

Крашаниця Юрій Олександрович

27.08.1946, м. Полтава

Крашаниця Юрій Олександрович – фахівець у галузі аерогідродинаміки, механіки рідини, газу та плазми. Кандидат фізико-математичних наук (1977 р., тема дисертації «Определение нелинейных аэродинамических характеристик крыла конечного размаха с механизацией вблизи поверхности раздела методом граничных интегральных уравнений»), доктор технічних наук (1999 р., тема дисертації «Метод граничных интегральных уравнений в нелинейных задачах механики жидкости, газа и плазмы»), професор.

У 1970 р., з відзнакою закінчивши Харківський авіаційний інститут, отримав кваліфікацію інженера-механіка, розпочав активну виробничу і наукову діяльність в області створення енергетичного забезпечення аеродинамічного комплексу на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 на посаді інженера НДС кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту Харківського авіаційного інституту. Паралельно навчався на вечірньому відділенні механіко-математичного факультету Харківського державного університету ім. М. Горького (1970–1972 рр.).

У 1972–1975 рр. Ю. О. Крашаниця – аспірант кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту. У 1976 р., після захисту дисертації, зарахований на посаду старшого інженера НДС кафедри аерогідродинаміки і динаміки польоту ХАІ.

У 1976 р. прийняв запрошення на посаду асистента (1976–1977 рр.), потім старшого викладача (1978–1981 рр.) кафедри основ вищої математики Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського. Доцент кафедри вищої математики (1981–1990 рр.).

Ю. О. Крашаниці належить чимала заслуга в організації та становленні фізико-математичної школи Харківського авіаційного інституту. Він займався формуванням і створенням методичного забезпечення навчального процесу, підбирав колектив викладачів із математичного циклу.

У 1990–1998 рр. – завідувач кафедри основ вищої математики, а з 1998 р. – професор цієї кафедри. Протягом багатьох років він очолював секцію «Математика» Харківського регіонального відділення Малої академії наук України (1996–1999 рр.).

З 2000 р. по 2008 р. Ю. О. Крашаниця – завідувач кафедри аерогідродинаміки та науковий керівник об’єкта Національного наукового надбання України на базі надзвукової аеродинамічної труби, виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ученої ради з присудження ступеня доктора технічних наук (2000 р.), експерт УкрІНТЕІ з тематичного напряму № 14 «Проблеми інноваційного розвитку транспортних систем» (2006 р.).

Практична реалізація результатів і наукових позицій професора Ю. А. Крашаниці знайшла відображення у циклі робіт щодо створення Української повітряно-космічної системи «Сура». Під його керівництвом було розроблено програмно-методичне забезпечення та проведені експериментальні дослідження визначення аеродинамічних характеристик сучасного ракетного комплексу «Сапсан», створення якого покладено на НКА України та ДП КБ «Південне».

Автор понад 150 наукових публікацій. Під науковим керівництвом професора Ю. О. Крашаниці підготовлено сім кандидатів та один доктор технічних наук.

У 2005 р. Ю. О. Крашаниця відзначений почесним званням «Відмінник освіти України». За активну науково-педагогічну діяльність його нагороджено Почесною грамотою «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Наукометричний профіль Праці співробітника