Костенко Павло Юрійович

Костенко Павло Юрійович

11.12.1949, м. Харків

Костенко Павло Юрійович – фахівець у галузі радіотехнічних систем, заступник головного редактора наукового журналу «Системи озброєння та військова техніка», кандидат технічних наук (1982 р., тема дисертації «Оптимизация устройств радиоастрономической юстировки систем внешнетраекторных измерений»), доктор технічних наук (1996 р., тема дисертації «Улучшение качественных показателей измерительных радиосистем на основе использования и развития методов решения фазовой проблемы статической теории обработки сигналов»), професор.

1973 року закінчив Харківський авіаційний інститут, де й почав наукову роботу в області статистичного синтезу вимірювальних радіосистем на кафедрі приймально-передавальних пристроїв, яку очолював лауреат Державної премії СРСР, доктор технічних наук, професор С. Є. Фалькович.

1989 року отримав звання старшого наукового співробітника, 1991 року його зараховано до докторантури ХАІ. Після її закінчення з 1994 р. обіймав посаду професора кафедри Харківського університету Повітряних Сил. 2002 року йому присвоєно звання професора кафедри радіотехнічних систем навігації та посадки. Нині працює професором кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

П. Ю. Костенко очолює наукову школу з проблем передачі й оброблення сигналів в інформаційних системах з використанням досягнень хаотичної динаміки.
Професор П. Ю. Костенко отримав стипендію ім. Г. Ф. Проскури в номінації «Технічні науки».

Павло Юрійович підготував десять кандидатів наук і двох докторів наук, є автором понад 140 наукових праць і трьох монографій, понад 120 статей, винаходів і патентів. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, член редколегії наукового журналу «Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника» (м. Київ).

Праці співробітника