Карпов Яків Семенович

Карпов Яків Семенович

07.08.1947, с. Коштангалія, Молдавська РСР

Карпов Яків Семенович – кандидат технічних наук (1979 р., тема дисертації «Разработка структурной модели гетерогенного ортотропного тела и синтез силовых схем авиаконструкций из композиционных материалов»), доктор технічних наук (1993 р., тема дисертації «Принципы и методы синтеза параметров металло-композитных гетерогенных структур авиаконструкции»). Розробив диференціальний метод проектування агрегатів авіаконструкцій з композиційних матеріалів – неоднорідних (гетерогенних) систем і з'єднань конструктивних елементів авіаконструкцій з композиційних матеріалів.

У лютому 1971 р. успішно захистив дипломний проект «Фюзеляж самолета Ан-2М из стеклопластиков» за результатами своєї роботи в студентському конструкторському бюро (СКБ) ХАІ, де з 1 березня 1971 р. працював інженером, а з 1 червня 1971 р. став молодшим науковим співробітником лабораторії з дослідження несної здатності й тривалої міцності авіаконструкцій з композиційних матеріалів. У цей час закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва. У 1972 –1974 рр. – служба в лавах Радянської Армії, після повернення обіймав посаду старшого наукового співробітника в ОНДЛ КМ кафедри літальних апаратів.

З 1980 р. Я. С. Карпов виконував обов'язки заступника декана факультету № 4 з науково-дослідної роботи, працював заступником голови Ради НТО «Машпром».

З 1985 р. – асистент, потім старший викладач кафедри конструкцій літальних апаратів. У лютому 1990 р. Якову Семеновичу присвоєно вчене звання доцента.

З 1999 р. Я. С. Карпов – завідувач кафедри авіаційного матеріалознавства. 1998–2004 рр. – проректор з навчальної роботи. 2000 року йому присвоєно вчене звання професора кафедри авіаційного матеріалознавства. Протягом 2004–2008 рр. обіймав посаду першого проректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Я. С. Карпов виконував обов'язки заступника голови науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Авіація і космонавтика». Працював в експертній комісії ДАК з механіки транспорту, був керівником багатьох договорів з провідними підприємствами авіакосмічної галузі України і Росії, був головою спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, членом редакційних колегій та оргкомітетів національних і міжнародних науково-технічних конференцій.
Якова Семеновича нагороджено бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Теоретичні основи системи виробництва відповідальних деталей і вузлів машин з високоміцних легких конструкційних матеріалів». За цей цикл робіт 2005 року йому присуджено почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Професор Я .С. Карпов підготував вісім кандидатів та одного доктора технічних наук. Його науковий доробок – більш ніж 190 праць, він є співавтором 20 авторських свідоцтв.

Праці співробітника