Дорошенко Юрій Олександрович

Дорошенко Юрій Олександрович

05.09.1959, м. Кіровське, Донецька обл.

Дорошенко Юрій Олександрович – доктор технічних наук (2002 р., тема дисертації «Комп’ютерні методи деформативного конструювання геометричних об’єктів на основі політканинних перетворень»), завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України, професор, головний редактор науково-методичного журналу «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах».

У 1982 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю літакобудування з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка.

Працював на Київському авіаційному виробничому об'єднанні інженером-програмістом. Закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту (КПІ). Працював у КПІ асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки. У 1994–1997 рр. навчався у докторантурі.
З 1997 р. працює в Інституті педагогіки НАПН України старшим науковим співробітником, а з 1998 р. – завідувачем лабораторії.

Ю. О. Дорошенко – автор монографії «Політканинні перетворення у деформативному конструюванні геометричних об’єктів». Його бібліографія налічує 295 наукових публікацій. За його участю організовано видання збірника наукових праць Інституту педагогіки НАПН України «Проблеми сучасного підручника» та науково-методичних журналів «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». Юрій Олександрович є автором концепції і розробником першого в НАПН України веб-сайту для всесвітньої мережі Інтернет.