Зуб Станіслав Сергійович

Зуб Станіслав Сергійович

11.03.1972, м. Харків

Зуб Станіслав Сергійович – проректор з інноваційної діяльності та перспективного розвитку Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат технічних наук (2005 р., тема дисертації «Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла»), доктор фізико-математичних наук (2017 р., тема дисертації «Математичне та комп'ютерне моделювання у гамільтоновій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями»), професор кафедри математики.

З 1989 р. по 1995 р. навчався в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського. Отримав диплом спеціаліста та кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів». Протягом 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Механіка рідини, газу та плазми». Професійна кар’єра розпочалась з посади молодшого наукового співробітника (1995 р.) та асистента (1998 р.) Харківського авіаційного інституту кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів. У 2001–2002 рр. обіймав посаду начальника відділу АСУ Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Протягом 2002–2010 рр. працював на різних посадах в Інституті фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

З 2010 р. у докторантурі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка вивчав динаміку твердого тіла: спочатку в Інституті високих технологій, а потім на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики. Працював доцентом кафедри обчислювальної математики, де викладав курси з математичної фізики та оптимізації. З 2013 р. по 2016 р. працював завідувачем НДЛ ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, де розвивав методику дослідження стійкості у гамільтоновій динаміці магнітних тіл. Упроваджував дистанційну освіту в навчальний процес університету.

З 2016 р. по 2019 р. працював у НДЛ обчислювальних методів у механіці суцільних середовищ КНУ ім. Т. Г. Шевченка на посаді старшого наукового співробітника, де провадив наукові дослідження за темами «Розроблення алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології» і «Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, медицини та екології». 2018 року став лауреатом Державної премії України за навчально-методичний комплекс «Класичні та сучасні методи обчислювальної та прикладної математики».

З 2019 р. обіймає посаду проректора з інноваційної діяльності та перспективного розвитку та є професором кафедри математики ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.
С. С. Зуб – член редколегій кількох наукових фахових видань, зокрема «Журнал обчислювальної та прикладної математики», «Проблеми машинобудування», «Transfer of Innovative Technologies» та ін. Має понад 70 наукових праць, зокрема 36 публікацій у журналах.