Артеменко Віктор Павлович

Артеменко Віктор Павлович

1957 р. н.

Артеменко Віктор Павлович – випускник Харківського авіаційного інституту за спеціальністю «Прикладна математика» (1980 р.).

Після навчання був розподілений на кафедру «Прикладної та обчислювальної математики» на посаду молодшого наукового співробітника.

З 1981 р. по 1983 р. – служба в Радянській Армії в м. Черняховськ.

З 1984 р. був переведений на посаду старшого викладача. У 1997–1998 рр. – заступник завідувача кафедри, з 1999 р. по 2006 р. – заступник декана 3-го факультету з роботи в гуртожитку. У цей період були підготовлені і читалися лекційні курси з чисельних методів обчислень, математичних методів оптимізації, програмування на алгоритмічних мовах Фортран і Паскаль.

За весь час роботи в інституті, крім педагогічної діяльності, брав участь у науково-дослідній роботі кафедри в області математичного моделювання. За цей час було підготовлено 19 публікацій, серед яких наукові статті, навчальні посібники, звіти по науково-дослідним роботам.

З 2006 р. займається комерційною діяльністю, є директором підприємства.

Праці співробітника