Зайцев Віталій Єгорійович

Зайцев Віталій Єгорійович

06.02.1972, м. Харків

Зайцев Віталій Єгорійович – ректор Харківського технологічного університету «Шаг», кандидат технічних наук (1998 р., тема дисертації «Иследование и разработка технологических процессов изготовления крупногабаритных высокоточных оболочек двойной кривизны летательных аппаратов»), доктор технічних наук (2011 р., тема дисертації «Подготовка и организация авиационного заготовительно-штамповочного производства на основе CALS-технологий»), професор.
Після закінчення літакобудівного факультету Харківського авіаційного інституту (1988–1994 рр.) працював на кафедрі авіаційного матеріалознавства та технології металів під керівництвом професора, доктора технічних наук В. К. Борисевича і професора, доктора технічних наук В. П. Сабелькіна.

Протягом 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі Харківського авіаційного інституту.

З 1998 р. В. Є. Зайцев працював у ХАІ на посаді начальника відділу технічних засобів навчання, з 1999 р. викладав на кафедрі технології виробництва літальних апаратів, з 2002 р. – доцент цієї кафедри. З 2000 р. по 2011 р. виконував обов’язки начальника Навчально-наукового центру інформаційних технологій ХАІ.

В. Є. Зайцев – професор кафедри технології виробництва літальних апаратів (2014 р.), проректор з науково-педагогічної роботи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (2011–2019 рр.).

З вересня 2019 р. – директор навчально-інноваційного інжинірингового центру Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

З 17.12.2019 по теперішній час – ректор Харківського технологічного університету «Шаг» (приватного закладу вищої освіти).

Має понад 120 публікацій, є співавтором дев’яти патентів і свідоцтв авторського права України. Під керівництвом професора В. Є. Зайцева підготовлено й захищено три кандидатські дисертації.

В. Є. Зайцева нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.).

Праці співробітника