Висоцька Олена Володимирівна

Висоцька Олена Володимирівна

01.06.1965, м. Харків

Висоцька Олена Володимирівна – кандидат технічних наук (1996 р., тема дисертації «Математическое моделирование влияния структурных взаимодействий на диагностику биологических систем»), доктор технічних наук (2015 р., тема дисертації «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при здійсненні діагностично-лікувальних процесів»), професор.

У 1988 р. закінчила з відзнакою Харківський авіаційний інститут за фахом «Автоматизовані системи управління» і почала працювати інженером Науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань (НДІРВ), у 1989–1995 рр. – інженером-програмістом, а у 1995–1998 рр. – науковим співробітником НДІРВ.

З 1998 р. по 2012 р. – асистент, потім старший викладач, доцент кафедри біомедичних електронних приладів і систем Харківського національного університету радіоелектроніки, у 2012–2018 рр. – професор кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ, у 2018–2019 рр. – професор кафедри інформаційних керуючих систем ХНУРЕ.
З 2019 р. О. В. Висоцька працює завідувачем кафедри радіоелектронних і біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Олена Володимирівна – автор понад 460 публікацій, 40 патентів та авторських свідоцтв, під її науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.

О. В. Висоцька – член редакційної колегії австрійського наукового журналу «Modern European Researches». Член організаційного комітету при виконанні раундів Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань при визначенні біохімічних показників і гемоглобіну.

Наукометричний профіль Праці співробітника