Єременко Зоя Єлівна

Єременко Зоя Єлівна

Єременко Зоя Єлівна – фахівець з питань поширення електромагнітних хвиль НВЧ-діапазону в шаруватих хвилеводах і резонаторних структурах з сильнопоглинальним середовищем; діелектрометрії сильнопоглинальних рідин; хвильового хаосу в НВЧ-резонаторах з регулярними й довільними неоднорідностями; числового моделювання поширення електромагнітних хвиль НВЧ-діапазону в резонаторах і хвилеводах з регулярними й випадковими неоднорідностями. Кандидат фізико-математичних наук (1996 р., тема дисертації «Електромагнітні хвилі та коливання в обмежених твердотільних структурах при довільному напрямку осі анізотропії або зовнішнього магнітного поля»), доктор фізико-математичних наук (2011 р., тема дисертації «Електромагнітні НВЧ-коливання в структурах з регулярними і випадковими неоднорідностями»).

1984 року закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Радіотехніка». Отримала диплом з відзнакою.

1998 року закінчила Харківський педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова». З 2004 р. – старший науковий співробітник.

Зоя Єлівна Єременко – лауреат премії ім. О. С. Давидова НАН України за цикл робіт «Стохастичні явища у квазіоптичних НВЧ-системах міліметрового діапазону» (2004 р.). З 2015 р. З. Є. Єременко – завідувач відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України.

З. Є. Єременко є автором понад 150 наукових публікацій.