Єпіфанов Сергій Валерійович

Єпіфанов Сергій Валерійович

13.11.1951, м. Харків

Єпіфанов Сергій Валерійович – фахівець у галузі авіаційних двигунів. Кандидат технічних наук (1981 р.), доктор технічних наук (2001 р., тема дисертації «Оптимальный синтез систем диагностирования технического состояния авиационных ГТД с целью обеспечения их надежности»), професор (2001 р.).

1974 року закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів». З 1973 р. працював на кафедрі конструкції авіаційних двигунів на наукових посадах, а з 1981 р. поєднував викладацьку й наукову діяльність. Ще студентом С. В. Єпіфанов під керівництвом Д. Ф. Симбірського розпочав наукову роботу з розв’язання обернених задач теплопровідності для визначення нестаціонарних полів температур і напружень, а також граничних умов теплообміну в деталях газотурбінних двигунів.

У середині 70-х років він започаткував роботи зі створення методів і систем параметричного діагностування технічного стану газотурбінних двигунів для забезпечення їх експлуатації за технічним станом. Підґрунтям цих робіт є діагностичні математичні моделі робочого процесу двигуна та його систем, а також методичні й програмні засоби узгодження цих моделей з експериментальними даними. Саме такі розробки ввійшли до складу кандидатської дисертації С. В. Єпіфанова. На їх основі було створено методи й алгоритми діагностування, що широко застосовуються в промисловості, зокрема в бортовій системі контролю двигунів Д-18Т літака Ан-124, у наземних системах діагностування газоперекачувальних агрегатів, а також у проектах бортових і наземних систем діагностування двигунів, розроблених українськими та російськими КБ.

Наприкінці 1990-х років С. В. Єпіфанов заснував новий напрям наукової діяльності кафедри, пов’язаний зі створенням систем автоматичного керування авіаційних двигунів, основою якого були вже добре освоєні математичні моделі робочого процесу. Невеликий колектив учених ХАІ під його керівництвом відіграв значну роль у створенні в Україні групи підприємств, здатних реалізувати замкнений цикл проектування й доведення сучасних систем керування газотурбінними двигунами з електронними керувальними й електрогідромеханічними виконавчими пристроями. За цю роботу його удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

З 2001 р. С. В. Єпіфанов завідує кафедрою конструкції авіаційних двигунів і докладає значних зусиль до підтримки високого рівня підготовки фахівців із авіаційних двигунів та енергетичних установок (АД та ЕУ). Сергій Валерійович розробив нові навчальні дисципліни «Діагностика АД та ЕУ» і «Наземне використання авіаційних двигунів», зробив значний внесок у викладання курсів «Системи автоматичного керування АД та ЕУ», «Системи охолодження та термічна міцність АД та ЕУ», «Ресурсне проектування та випробування АД та ЕУ». У різні навчальні роки він був провідним лектором навчальних дисциплін «Динаміка і міцність авіаційних двигунів», «Системи охолодження авіаційних двигунів», «Проектування авіаційних силових установок». 2004 року він сформував і відтоді безперервно працює над розвитком циклу підготовки іноземних студентів – бакалаврів і магістрів – за спеціальністю «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» із викладанням англійською мовою. Зокрема, для цього перекладено англійською мовою понад 30 навчальних посібників і створено нові лекційні курси.

Сьогодні, попри виконання великої роботи з організації навчального процесу та інших напрямів роботи професора й завідувача кафедри, С. В. Єпіфанов продовжує очолювати лабораторію діагностики двигунів і проводить велику громадську наукову роботу. Він є головою секції «Авіаційно-космічна техніка і транспорт» наукової ради МОН, головою спеціалізованої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» із захисту докторських дисертацій, головою редколегії фахового журналу «Авіаційно-космічна техніка і технологія», членом редколегій ще двох провідних науково-технічних видань. Особливим особистим внеском С. В. Єпіфанова у розвиток науки є також те, що він організував і протягом 25 років очолює підготовку Міжнародного конгресу двигунобудівників, який проводиться щорічно і збирає провідних фахівців із газотурбінних і поршневих двигунів з України та багатьох інших країн.

Наукові праці: понад 300 наукових публікацій, 150 статей у фахових журналах, сім авторських свідоцтв, 23 навчальних посібника, підручник «Aircraft Fuel Systems», монографії «Синтез систем автоматичного керування й діагностування газотурбінних двигунів», «Концепції проектування й доведення двигунів для навчально-бойових літаків» (дані на січень 2020 року).

С. В. Єпіфанов – активний прихильник здорового способу життя, займається велосипедним туризмом не тільки як учасник походів і неодноразовий переможець і призер республіканських і всесоюзних змагань, але й як один з організаторів велотуризму в Україні, суддя республіканської категорії, майстер спорту СРСР.

Наукометричний профіль Праці співробітника