Долматов Дмитро Анатолійович

Долматов Дмитро Анатолійович

07.03.1982, м. Харків

Долматов Дмитро Анатолійович – кандидат технічних наук (2007 р., тема дисертації «Моделирование рабочих процессов в тангенциальной тихоходной авиационной турбине с разделительными лопатками», доктор технічних наук (2016 р., тема дисертації «Закономерности термического и электрохимического горения углеводородных топлив в камерах сгорания газотурбинных двигателей», професор.

У 2004 р. закінчив з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» та отримав кваліфікацію інженера-дослідника. Свою викладацьку діяльність Д. А. Долматов розпочав на кафедрі теорії авіаційних двигунів, де працював асистентом, старшим викладачем і доцентом. Опанував викладання курсу лопатевих машин англійською мовою. Одночасно займався науковою діяльністю з дослідження фізичних і хімічних аспектів процесу у камерах згоряння газотурбінних двигунів.

У 2016 році після захисту докторської дисертації працює професором кафедри конструкції авіаційних двигунів, викладає курси «Engines for Airplanes and Helicopters», «Авіаційні поршневі двигуни» та ін. Очолює творчий колектив, який у 2019 р. отримав перший в Україні грант Європейської програми Clean Sky 2 Horizon’2020, у якому єдиним виконавцем є українська установа – ХАІ. Метою цієї роботи є теоретичне та експериментальне дослідження впливу електророзрядної стимуляції на екологічні характеристики продуктів згоряння вуглеводневого палива та зниження генерації оксидів азоту під час високотемпературного горіння. Д. А. Долматов має понад 60 наукових публікацій, у тому числі 42 статті у фахових виданнях, шість авторських свідоцтв і патентів.

Праці співробітника