Грига Анатолій Данилович

Грига Анатолій Данилович

07.06.1938, м. Проскурів (нині – м. Хмельницький) – 15.01.2017

Грига Анатолій Данилович – фахівець у галузі аеродинаміки. Кандидат технічних наук (1971 р., тема дисертації «Исследование характеристик и особенностей обтекания лопаток малого удлинения в ступени осевого компрессора»), доктор технічних наук (1993 р., тема дисертації «Совершенствование аэродинамики компрессоров с лопатками малого удлинения и методы ослабления вторичных перетеканий»), професор (1996 р.).

У 1961 р. закінчив Харківський авіаційний інститут з відзнакою і отримав кваліфікацію інженера-механіка з авіаційних двигунів.

З 1961 р. по 1963 р. працював інженером у галузевій лабораторії промислової аеродинаміки Харківського авіаційного інституту, а з 1963 р. по 1966 р. – асистентом кафедри газотермодинаміки і реактивних двигунів. З 1971 р. по 1976 р. працював старшим викладачем, з 1976 р. по 1992 р. – доцентом кафедри «Теорія повітряно-реактивних двигунів», а з 1988 р. по 1994 р. був її завідувачем.

З 1994 р. працював завідувачем кафедри «Механіка» Волзького політехнічного інституту (філія) ВолгДТУ. З 1999 р. по 2004 р. був заступником директора з наукової роботи Волзького політехнічного інституту. З 2007 р. Анатолій Данилович працював у філії Московського енергетичного інститу в м. Волзькому на посаді професора.

Грига Анатолій Данилович має понад 160 публікацій, 20 навчальних посібників, 6 патентів на винаходи. Підготував 5 кандидатів наук. Його науково-педагогічний стаж становить 52 роки.

А. Д. Грига відзначений урядовими нагородами: «За освоение целинных земель» і «Ветеран труда». У 2013 р. йому присвоєно звання «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за багаторічну плідну роботу щодо вдосконалення навчального процесу, активну діяльність у галузі наукових досліджень, значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Праці співробітника