Гольцов Анатолій Сергійович

Гольцов Анатолій Сергійович

03.04.1943, м. Орел

Гольцов Анатолій Сергійович – кандидат технічних наук (1980 р., тема дисертації «Решение граничной обратной задачи теплопроводности для приемников теплового излучения с распределенными параметрами»), доктор технічних наук (2005 р., тема дисертації «Синтез адаптивных систем автоматического управления нелинейными объектами в условиях априорной неопределенности»), професор.

У 1967 р. закінчив Харківський авіаційний інститут. З 1965 р. до 1978 р. працював на наукових посадах, а потім до 1983 р. суміщав викладацьку та наукову діяльність на кафедрі конструкції авіаційних двигунів ХАІ. В 1983–1988 рр. завідував кафедрою технічної механіки Могильовського технологічного інституту (Білорусь), а в 1988–1992 рр. працював доцентом на кафедрі електротехніки, автоматики та обчислювальної техніки цього інституту; 1992–1997 рр. – старший науковий співробітник Державного НДІ метрології вимірювальних і управляючих систем «Система» (м. Львів). У 1997–2006 рр. працював на посаді доцента, а потім професора кафедри автоматизованих систем оброблення інформації та управління Академії федерального агентства державного зв’язку та інформації при Президенті Російської Федерації (Академія ФАДСІ). У 2006–2014 рр. – завідувач кафедри автоматики, електроніки та обчислювальної техніки Волзького політехнічного інституту. З 2014 р. працює в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», з 2016 р. - професор кафедри конструкції авіаційних двигунів.

Ще студентом А. С. Гольцов під керівництвом О. М. Фріда брав участь у розробленні авіаційних двигунів малої потужності. Потім під керівництвом Д. Ф. Симбірського займався розробленням алгоритмів розв’язання обернених задач теплопровідності з метою визначення температурних полів і умов теплообміну приймачів променистих теплових потоків для дослідження нагрівання ракет під час їх випробувань в умовах космічного вакууму. Під час праці у Могильовському технологічному інституті та ДП НДІ «Система» А. С. Гольцов почав розробляти адаптивні системи автоматичного керування. Під його науковим керівництвом були створені для Могильовського науково-виробничого об'єднання «Хімволокно» система автоматичного визначення в’язкості розплаву полімерів та адаптивна система автоматичного керування технологічним процесом виготовлення полімерів. В Академії ФАДСІ під його науковим керівництвом розроблено алгоритм демодуляції радіосигналів, прийнятих в умовах невизначеності. Під керівництвом А. С. Гольцова у 2011 р. для Волзького абразивного комбінату була створена адаптивна система автоматичного керування технологічним процесом плавлення карбіду кремнію. Під його науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.

А. С. Гольцов зробив значний внесок у розвиток навчального процесу та студентського життя в університеті. У 1979–1983 рр. він працював заступником декана факультету № 2 Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського.

Має 110 наукових публікацій, у тому числі монографії «Адаптивные системы автоматического управления нелинейными объектами», «Моделирование сложных систем», «Математические основы теории управления и автоматизации», 10 навчальних посібників, 9 авторських свідоцтв та патентів.

Наукометричний профіль Праці співробітника