Голдаєв Іван Прохорович

Голдаєв Іван Прохорович

05.01.1908 – 1998

Голдаєв Іван Прохорович – фахівець в галузі двигунобудування, кандидат технічних наук (1939 р.), доктор технічних наук (1965 р., тема дисертації «Создание, исследование и внедрение газоструйных инструментов для термического разрушения горных пород»), професор (1967 р.), заслужений працівник вищої школи УРСР.

У 1935 р. після успішного закінчення Харківського авіаційного інституту продовжив навчання в аспірантурі. У 1939 р. на кафедрі конструкцій авіаційних двигунів захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук. Вчене звання доцента отримав в 1940 р. І. П. Голдаєв був ініціатором підготовки інженерів з нової авіаційної техніки: у 1946/47 навчальному році розпочато читання лекцій з теорії повітряно-реактивних двигунів, а в 1947/48 навчальному році – з теорії ракетних двигунів. У 1939–1942 рр. Іван Прохорович – заступник декана, а у 1942–1952 рр. – декан двигунобудівного факультету, водночас у 1948–1987 рр. – завідувач кафедри двигунів літальних апаратів.

Наукові праці І. П. Голдаєва стосуються дослідження процесів у двотактному ДВЗ, теплових і газодинамічних процесів у повітряно-реактивних і ракетних двигунах, технології використання енергії газового струменя, внутрішньокамерних процесів у двигунах літальних апаратів. Нагороджений орденами «Знак Почета» (1945,1961,1976 рр.), орденом Октябрьской Революции (1980 р.), медалями «За доблесный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне» та іншими нагородами. У 1970 р. професору І. П. Голдаєву присвоєно звання «Заслуженный работник высшей школы УССР». У 1980 р. він став лауреатом Державної премии УРСР в галузі науки і техніки.

Праці співробітника