Герасименко Володимир Петрович

Герасименко Володимир Петрович

03.06.1940, с. Близнюки, Харківська обл.

Герасименко Володимир Петрович – фахівець у галузі газотурбінних двигунів, доктор технічних наук (1993 р., тема дисертації «Анализ процессов и разработка методов повышения эффективности компрессоров на нерасчетных режимах работы»), професор (1998 р.).

Випускник Харківського авіаційного інституту 1965 року. З 1967 р. працює на кафедрі газотурбінних установок і компресорних станцій. У той час наукова діяльність кафедри значною мірою визначалась професором В. М. Єршовим – засновником і керівником провідної наукової школи, яка зробила вагомий внесок у вирішення актуальних проблем аеродинаміки компресорів авіаційних двигунів та дозволила створити галузеву лабораторію Міністерства авіаційної промисловості СРСР «Аеродинаміка компресорів». Тематика наукових досліджень була тісно пов'язана зі зміцненням обороноздатності країни. Володимир Петрович Герасименко – яскравий представник цієї наукової школи.

Під керівництвом В. П. Герасименка захищено три кандидатські дисертації, проводяться роботи з дослідження нестійких режимів роботи компресорів ГТД. У межах цього напряму виконані роботи з теоретичного визначення критерію нестійкості течії в компресорі, розроблені математичні моделі турбомашин, досліджені режими вібраційного горіння в малоемісійних камерах згоряння. Коло його наукових досліджень надзвичайно широке: аеродинаміка турбомашин та нестійкі режими їх роботи; питання теорії газотурбінних двигунів; математичне моделювання газоперекачувальних агрегатів. Він є автором технічних розробок із газотурбінного наддування ДВЗ та багатьох інших.

Праці співробітника