Березюк Микола Тимофійович

Березюк Микола Тимофійович

08.08.1938, с. Капустяни, Вінницька обл. – 26.01.2015

Березюк Микола Тимофійович – фахівець у галузі електромеханіки, кандидат технічних наук (1967 р., тема дисертації «Исследование некоторых оценок и преобразований алгоритмов с целью их эффективной реализации бортовыми цифровыми вычислительными системами летательных аппаратов»), доктор технічних наук (1971 р., тема дисертації «Синтез алгоритмов управления беспилотными летательными аппаратами с БЦВМ»), професор (1973 р.), заслужений діяч науки УРСР (1980 р.).

1956 року вступив до Харківського політехнічного інституту, а у вересні 1959 р. перевівся до Харківського авіаційного інституту на радіотехнічний факультет. Після закінчення інституту (1962 р.) працював асистентом на кафедрі обчислювальної техніки та імпульсних приладів, потім продовжив навчання в аспірантурі й 1967 року захистив кандидатську дисертацію. 1970 року одержав звання доцента. Працював завідувачем кафедри економіки й організації виробництва (1974–1977 рр.), деканом факультету радіотехнічних систем літальних апаратів (1977–1981 рр.). З 1977 р. завідував кафедрою обчислювальної техніки та імпульсних приладів. У 1981–1983 рр. Микола Тимофійович – проректор з наукової роботи, а в 1983–1998 рр. – ректор Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського. Під керівництвом ректора М. Т. Березюка удосконалювалася методика і зміст навчання в інституті, створювалися нові форми навчання студентів, розширювалися зв'язки інституту з промисловістю, розвивалася матеріальна база. Було організовано обчислювальні центри на факультетах, створено кілька філій випускових кафедр на підприємствах, виникли нові факультети: інженерно-менеджерський, підвищення кваліфікації викладачів вузів країни, керівників і фахівців народного господарства, довузівської підготовки, а також відділення з підготовки іноземних громадян. Створено навчально-науковий центр відкритих інформаційних і комп'ютерних інтегрованих технологій CAD/CAM/САЕ, науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання, відкрито кілька нових спеціальностей.

За трудову й громадську діяльність М. Т. Березюка відзначено державними й урядовими нагородами: орденом «Знак Почёта» (1986 р.), званнями «Почетный авиастроитель СССР» (1988 р.), «Почетный работник Министерства общего машиностроения» (1988 р.), нагрудним значком «За отличные успехи в работе» у галузі освіти СРСР (1977 р.), чотирма золотими медалями Федерації космонавтики СРСР, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1979 р.), почесними грамотами й подяками.

Праці співробітника