Гакал Павло Григорович

Гакал Павло Григорович

05.09.1966, м. Харків

Гакал Павло Григорович – кандидат технічних наук (1995 р., тема дисертації «Моделирование теплообменных контуров с двухфазным теплоносителем систем терморегулирования и энергоустановок»), доктор технічних наук (2012 р., тема дисертації «Теплогідравлічні процеси в двофазних контурах теплопереносу систем терморегулювання космічних апаратів»), професор.

У 1989 р. Павло Григорович закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Авіаційні двигуни» і почав працювати на кафедрі аерокосмічної теплотехніки на наукових посадах. Результати досліджень його кандидатської дисертації було використано для забезпечення безпеки ядерних енергоустановок і при проектуванні системи терморегулювання російського сегменту Міжнародної космічної станції. На початку 2000-х років під керівництвом П. Г. Гакала було розпочато роботи з впровадження інноваційних методів забезпечення теплового стану космічних апаратів. Результати великого обсягу розрахунково-експериментальних робіт підтвердили переваги цих систем порівняно з традиційними. Це дозволило розпочати впровадження запропонованих систем у проекти перспективних космічних апаратів, зокрема телекомунікаційних супутників. У межах європейської програми CleanSky (HORIZONT’2020) під керівництвом П. Г. Гакала розпочато роботи з впровадження пасивних систем охолодження елементів авіаційних двигунів. Ці роботи спрямовані на підвищення ефективності авіаційних двигунів, зменшення викидів забруднювальних газів. У 2012 р. П. Г. Гакал очолив кафедру аерокосмічної теплотехніки.

Павло Григорович є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, членом редколегії фахового журналу «Авіаційно-космічна техніка і технологія». Під його науковим керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації. П. Г. Гакал має близько 100 наукових публікацій, серед яких шість у виданнях, що реферуються у наукометричних базах SCOPUS, три навчальних посібники.

Має подяку Харківського міського голови, є лауреатом конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» у номінації «Науковець».

Наукометричний профіль Праці співробітника