Вамболь Сергій Олександрович

Вамболь Сергій Олександрович

24.11.1971, м. Маріуполь, Донецька обл.

Вамболь Сергій Олександрович – провідний український фахівець з прикладної механіки, екологічної безпеки та технологій захисту навколишнього середовища. Кандидат технічних наук (2003 р., тема дисертації «Колебания и устойчивость цилиндрических оболочек с потоком идеальной жидкости»), доктор технічних наук (2013 р., тема дисертації «Научные основы применения диспергированных систем в управлении экологической безопасностью в условиях действия факторов разного генезиса»), доцент (2006 р., кафедра прикладної механіки), професор (2015 р., кафедра прикладної механіки).

Закінчив Харківський авіаційний інститут (1994 р., кафедра двигунів та енергетичних установок космічних літальних апаратів, інженер-механік), а потім аспірантуру ХАІ (1997 р.).

Після закінчення аспірантури з 1997 р. по 2004 р. працював молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри теоретичної механіки ХАІ. З 2004 р. по 2019 р. працював у Національному університеті цивільного захисту України завідувачем кафедри прикладної механіки. З 2019 р. по теперішній час – професор кафедри безпеки життєдіяльності та права Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка.

З 2015 р. є членом спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка», Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського, Національному університеті цивільного захисту України, а також членом редакційних рад і колегій трьох фахових науково-технічних журналів.

3 2017 р. – член науково-методичної комісії МОН України. Безпосередньо бере участь у розробленні стандартів вищої освіти рівнів бакалавр, магістр і доктор філософії зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». З 2018 р. – член акредитаційних комісій МОН України зі спеціальностей «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

Основні напрями наукових досліджень пов’язані з екологічною безпекою, технологіями захисту довкілля, прикладною механікою. Безпосередньо брав участь у атестації кадрів вищої кваліфікації в провідних ВНЗ України. Під його керівництвом виконано й упроваджено результати понад 10 науково-дослідних робіт. Міжнародне співробітництво пов’язано із сумісним виконанням наукових досліджень у галузях нанотехнологій і захисту довкілля. За результатами цих робіт опубліковано за рубежем дві монографії та 15 статей, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і WoS.

Результати наукових досліджень і педагогічної діяльності опубліковано в понад 200 публікаціях, у тому числі 20 монографіях і підручниках, 15 патентах.
2008 року його нагороджено Грамотою Верховної Ради України.

Праці співробітника