Бухалов Юрій Федорович

27.07.1921, м. Харків

Бухалов Юрій Федорович – філософ, кандидат філософських наук (1652 р., тема дисертації «Общественно-политические взгляды П. А. Грабовского»), доктор філософських наук (1973 р., тема дисертації «О соотношении практики и познания»), учасник Другої світової війни.

1944 року закінчив Харківський авіаційний інститут.

З 1944 р. по 1948 р. обіймав керівні посади в міськкомі комсомолу Харкова та ЦК комсомолу України. З 1948 р. – на викладацькій роботі. У 1950–1996 рр. – доцент, у 1963–1975 рр. – завідувач кафедри філософії Харківського університету, у 1975–1996 рр. – професор кафедри філософії Харківського університету.

Ю. Ф. Бухалов займався дослідженням історії філософської думки в Україні (філософські й суспільно-політичні погляди Грабовського), проблемами гносеології, логіки та методології науки, співвідношення суб'єктивного й об'єктивного в практиці та пізнанні, пізнавальної активності суб'єкта та ін.