Бут Євген Миколайович

Бут Євген Миколайович

18.12.1941, м. Канаш, Чувашія – 20.06.2010

Бут Євген Миколайович – відомий харківський учений-теплофізик, кандидат технічних наук (1980 р., тема дисертації «Сплайн-идентификация тепловых потоков»), доктор технічних наук (2006 р., тема дисертації «Компьютерное моделирование и индентификация тепломассопереноса в энергетических и технологических объектах машиностроения»).

1966 року закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював у ХАІ на кафедрі математики викладачем, у 1969–1972 рр. навчався в аспірантурі. З 1976 р. по 1982 р. працював старшим науковим співробітником лабораторії термічної міцності кафедри конструкції авіаційних двигунів, а з 1984 р. по 1986 р. – на кафедрі технології металів та авіаційного матеріалознавства.

До лабораторії термічної міцності Є. М. Бут прийшов як спеціаліст з математики. Його було залучено до дослідження експериментально-розрахункових методів визначення умов теплообміну й термонапруженого стану елементів газотурбінних двигунів на основі розв’язання обернених задач теплопровідності. Він запропонував новий метод ідентифікації теплових потоків з використанням сплайн-апроксимації. У 1982–1994 рр. працював у Харківському політехнічному інституті, у 1984–1986 рр. – у Харківському авіаційному інституті, де заснував та очолив галузеву (Міністерства авіаційної промисловості) лабораторію (1986–1992 рр.), у Національному космічному агентстві України (1992–1996 рр.), на Харківському авіаційному виробничому підприємстві (1996–2005 рр.), в Інституті проблем машинобудування НАН України (начальником відділу формоутворення в машинобудуванні).

Є. М. Бут є автором понад 150 наукових публікацій і статей.

Він брав активну участь у громадському житті Харківського авіаційного інституту: очолював команду КВК ХАІ, був членом художньої ради з естетичного виховання студентів, засновником і художнім керівником агітаційно-естрадного театру.

Праці співробітника