Фролов Сергій Дмитрович

Фролов Сергій Дмитрович

1924–2003

Фролов Сергій Дмитрович – кандидат технічних наук (1959 р., тема дисертації «Исследование вторичных течений в решетках лопаток осевых турбомашин»), доктор технічних наук (1985 р., тема дисертації «Теоретические основы неоднофазных струйных преобразователей энергии и их технические приложения»), професор, учасник Великої Вітчизняної війни.

На фронт С. Д. Фролов пішов добровольцем у 1941 р. Після важкого поранення вступив до Харківського авіаційного інституту, який закінчив у 1949 р. Розпочав науково-педагогічну діяльність на щойно створеній кафедрі спецмашин ХАІ, яку очолював академік АН УРСР Г. Ф. Проскура. Сергій Дмитрович був одним із перших аспірантів академіка Г. Ф. Проскури першого післявоєнного набору.

Після захисту кандидатської дисертації розпочав адміністративну й науково-педагогічну діяльність у Харківському авіаційному інституті на кафедрі спецмашин. З 1966 р. по 1972 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи, з 1982 р. по 1998 р. очолював кафедру теплофізичних основ двигунобудування.

У 70-х роках С. Д. Фролов був засновником і керівником МГД-лабораторії. Працюючи в лабораторії, заснував науковий напрям, пов’язаний з дослідженням процесів у двофазному середовищі. Під його керівництвом було розпочато формування прикладних напрямів цієї тематики. Успішний розвиток напряму дав змогу значно розширити склад дослідників, сформувати потужну експериментальну базу. Результати роботи лабораторії набули визнання багатьох наукових центрів як колишнього СРСР, так і зарубіжних. С. Д. Фролов був організатором та учасником багатьох наукових конференцій з теплофізики та механіки багатофазного середовища.

Працюючи на посаді завідувача кафедри, С. Д. Фролов започаткував підготовку інженерів-дослідників для аерокосмічної галузі. На основі наукового напряму з теплофізики та механіки багатофазного середовища було започатковано інші науково-прикладні напрями, які успішно розвивалися, зокрема, науково-технічні основи проектування систем терморегулювання космічних апаратів, струминних апаратів для швидкого охолодження й нагрівання потоків рідин і газів, газотурбінних двигунів складного циклу.

С. Д. Фролов є автором монографії, більш ніж 300 наукових праць. Під його керівництвом було підготовлено понад 10 докторів і кандидатів наук.

Праці співробітника