Сафонов Володимир Олександрович

Сафонов Володимир Олександрович – кандидат технічних наук (1971 р., тема дисертації «Исследование и выбор оптимальных параметров вихревых холодильно-нагревательных устройств»), доктор технічних наук (1991 р., тема дисертації «Исследование, выбор оптимальных параметров и расчет вихревых холодильно-нагревательных устройств»), професор.

У 1965 р. закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю авіадвигунобудування. З 1965 р. до 1971 р. працював на будівництві об’єктів ХАІ. Занесений до Книги пошани ХАІ за роботу на ударній комсомольській будові. У 1969–1971 рр. навчався в аспірантурі ХАІ, яку закінчив достроково, захистивши кандидатську дисертацію в Харківському політехнічному інституті. До 1976 р. працював старшим науковим співробітником ХАІ в лабораторії аеродинаміки і теплопередачі в електричних машинах. З 1976 р. Володимир Олександрович – доцент кафедри фізики. До 1998 р. В. О. Сафонов одночасно працював головним спеціалістом КБ «Хартрон» і був науковим консультантом ремонтно-механічного заводу в м. Севастополі, де впроваджувалися його винаходи в серійне виробництво.

З 1994 р. завідував філією ХАІ в м. Севастополі. У 1999 р. призначений проректором Інституту ядерної енергії і промисловості Севастопольського держуніверситету з НДР, проректором з роботи з іноземними студентами. Одночасно організував і очолив кафедру «Енергозбереження та нетрадиційні джерела енергії». Підготував трьох аспірантів, під його науковим керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації. В. О. Сафонов – професор кафедри «Поновлювані джерела енергії і електричні системи і мережі». Також з 1999 р. обіймав посаду проректора з наукової роботи в Севастопольському вищому військово-морському інженерному училищі, займався розробленням інноваційних технологій для космічної галузі і ядерної енергетики. Коло наукових досліджень: енергозбереження, відновлювані джерела енергії, підвищення ефективності АЕС і ТЕС. Володимир Олександрович – автор понад 160 наукових праць, в тому числі 55 винаходів.

В. О. Сафонов протягом 10 років був членом експертної комісії ВАК з енергетики, а надалі – головою спецради з теплових і атомних енергоустановок Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП).

Володимир Сафонов – єдиний в Криму і Севастополі переможець конкурсу «Золоті імена вищої школи» міжрегіональної громадської організації «Ліга викладачів вищої школи» в номінації «За вклад в науку і вищу освіту».

Праці співробітника