Зеленський Олександр Олексійович

Зеленський Олександр Олексійович

24.07.1943, м. Краснокутськ, Харківська обл. – 15.05.2016

Зеленський Олександр Олексійович – фахівець в галузі радіоелектроніки, кандидат технічних наук (1972 р.), доктор технічних наук (1989 р., тема дисертації «Методы и реализационные основы преобразования и обработки широкополосных сигналов в пассивных системах формирования изображений»), дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі (1993 р.).

У 1960 р. вступив до Харківського авіаційного інституту. У 1966 р. після закінчення вузу почав працювати асистентом на кафедрі «Приймально-передавальні пристрої» і в цьому ж році був призначений заступником декана радіотехнічного факультету. О. О. Зеленський займався питаннями збудження багаточастотних коливань у багаторезонансних прецизійних системах. Результатом цих досліджень було не тільки створення теорії формування і стабілізації багаточастотних коливань в п’єзорезонансних коливальних системах та захисту кандидатської дисертації, а й створення наукової основи для проведення прикладних досліджень, розроблень зразків нової техніки, що виконувались на замовлення найбільших науково-дослідних організацій країни, зокрема, НПО «Енергія» і НДІ вимірювальної техніки (м. Корольов Московської обл.), НДІ космічного приладобудування і НДІ точних приладів (м. Москва), НДІ радіотехнічних вимірювань (м. Харків) та ін.

Наприкінці 70-х років Олександр Олексійович паралельно з проведенням цих досліджень почав цікавитися питаннями формування зображень джерел багаточастотних сигналів. Під його керівництвом колектив отримав ряд виключно нових результатів, які стали основою наукової школи цифрового оброблення широкосмугових сигналів і полів у багатоканальних вимірювальних системах різного призначення.

У 1975–1979 рр. О. О. Зеленський був учасником ВДНГ СРСР, нагороджений бронзовою медаллю за розробки в області прецизійних багаточастотних пристроїв.

У 1984 р. очолив кафедру приймально-передавальних пристроїв. У 1990 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри «Приймально-передавальні пристрої».

З 1994 р. О. О. Зеленський обіймав посаду директора науково-технічного центру радіоелектронних і медичних приладів і технологій ХАІ, здійснював наукове керівництво та координацію робіт з розроблення, державної та метрологічної атестації радіоелектронних приладів та програмних засобів дистанційного зондування комп'ютерних систем медичної діагностики.
Наказом Голови ВАК України у 1996 р. О. О. Зеленського призначено головою спеціалізованої вченої ради ХАІ за спеціальностями «Дистанційні аерокосмічні дослідження», «Радіотехнічні та телевізійні системи», «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».

Науковий та навчально-методичний доробок професора О. О. Зеленського становить 290 праць, він є співавтором 90 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами, у тому числі одного патенту у Фінляндії. Під його науковим керівництвом підготовлено 3 доктори та 11 кандидатів технічних наук.

У 2017 р. його ім’я було присвоєно кафедрі приймально-передавальних пристроїв (нині інформаційно-комунікаційних технологій), яку він очолював протягом 32 років.

Наукометричний профіль Праці співробітника