Єрмашкевич Василь Микитович

Єрмашкевич Василь Микитович

13.01.1939, Могильовська обл., Білорусь

Єрмашкевич Василь Микитович – вчений у галузі ядерної та нетрадиційної енергетики, доктор технічних наук (1991 р.) за двома спеціальностями: «Ядерні енергетичні установки» і «Теплові двигуни літальних апаратів». Автор наукових робіт щодо процесів горіння палива в рідинних ракетних двигунах, створення ядерних енергетичних установок, використання поновлюваних джерел енергії в Білорусі. З 2007 р. – професор кафедри «Економічна політика» Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ).

У 1955–1957 рр. працював слюсарем на підприємстві та навчався на вечірньому відділенні Харківського авіаційного інституту. З 1957 р. по 1962 р. – студент денного відділення Харківського авіаційного інституту. Після закінчення інституту отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів».

У 1972 р. закінчив аспірантуру в Науково-дослідному інституті (НДІ) теплових процесів (м. Москва). Результатом успішної роботи в цьому напрямку є захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, ученого звання старшого наукового співробітника, отримання двох авторських свідоцтв, двох медалей «За трудовую доблесть» (1969 р.), «За доблестный труд» (1970 р.) і ордена «Знак Почета» (1976 р.).

У 1973–1976 рр. – заступник головного конструктора з випробувань і відпрацювання ракетних двигунів у філії НДІ теплових процесів (м. Нижня Салда Свердловської обл.). У 1976–1977 рр. – старший науковий співробітник. У 1977–1990 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту ядерної енергетики Республіки Білорусь (м. Мінськ) з виконанням обов’язків завідувача лабораторії. У 1990–1992 рр. – завідувач лабораторії Інституту ядерної енергетики Республіки Білорусь.

Протягом 1976–1992 рр. займався теоретичними і практичними питаннями відпрацювання в пересувній атомній електростанції. У 1992–1998 рр. обіймав посаду директора Науково-технічного центру «Нетрадиційна енергетика та енергозбереження» НАН Білорусі, м. Мінськ. З 1998 р. по 2007 р. – завідувач відділу «Економіка ресурсного потенціалу» Інституту економіки НАН Білорусі.

В. М. Єрмашкевич є автором 332 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких вісім монографій, три навчальних посібники, 93 авторських свідоцтва. Має почесне звання «Лучший изобретатель Минской области» (1980 р.), нагрудний знак «Отличник изобретательства и рационализации Х пятилетки» (1981 р.), медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1982 р.).