Дружинін Євген Анатолійович

Дружинін Євген Анатолійович

28.06.1959, м. Горлівка, Донецька обл.

Дружинін Євген Анатолійович – кандидат технічних наук (1992 р., спецтема), доктор технічних наук (2006 р., тема дисертації «Методологические основы риск-оринтированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники»), професор (2008 р.).

У 1982 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Системи автоматичного управління» з присвоєнням кваліфікації інженера-електромеханіка. Почав працювати в інституті інженером у Галузевій науково-дослідній лабораторії (ГНДЛ-3) Міністерства авіаційної промисловості при кафедрі проектування літальних апаратів, де займався розробленням, супроводом виробництва систем авіатики і управління, а також брав участь у полігонних випробуваннях безпілотних літальних апаратів наукового призначення.

З 1984 р. по 1986 р. проходив службу в лавах Повітряних сил Радянської Армії в авіаційному полку винищувачів. З 1987 р. працював на посадах старшого інженера, а потім молодшого наукового співробітника кафедри автоматизованих систем управління ХАІ. У 1988 р. став аспірантом очної аспірантури. У 1997 р. його було переведено на посаду доцента кафедри інформаційних систем. У 2001 р. одержав атестат МОН України про присвоєння вченого звання доцента. У 2002 р. став докторантом очної докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», яку успішно закінчив у 2005 р. Після чого його було прийнято на посаду доцента, а у 2006 р. переведено на посаду професора за контрактом. З 2007 р. і дотепер Є. А. Дружинін є завідувачем кафедри інформаційних технологій проектування літальних апаратів літакобудівного факультету університету.

Є. А. Дружинін є продовжувачем відомої наукової школи Харківського авіаційного інституту в галузі інформатизації та автоматизації управління проектами і програмами створення та виробництва складної техніки (насамперед, пілотованої та безпілотної авіаційної техніки).

Протягом усієї наукової діяльності Є. А. Дружинін співпрацював із Науково-дослідним інститутом проблем фізичного моделювання (НДІ ПФМ) ХАІ та брав участь у багатьох НДР цього інституту, який проводить дослідження в напрямку розвитку безпілотної авіаційної техніки. У цей час Є. А. Дружинін є науковим керівником НДІ ПФМ ХАІ на ініціативних засадах. Більше десяти років був членом спеціалізованих учених рад у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Під його керівництвом за результатами робіт було захищено 15 кандидатських дисертацій.

Протягом своєї наукової діяльності Є. А. Дружинін брав участь майже у 20 НДР, що виконувалися в інтересах НДІ, підприємств та організацій машинобудівної галузі, атомної енергетики, Національної космічної агенції, Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки України.

Основні результати наукових досліджень Є. А. Дружиніна опубліковано в чотирьох монографіях, 85 статях у збірниках і журналах, що включено до переліку фахових видань, а також понад 120 публікаціях у матеріалах конференцій і тезах доповідей. Є. А. Дружинін є співавтором 7 навчально-методичних посібників.

На кафедрі, якою керує Є. А. Дружинін, у межах напряму «Інформаційні технології» ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інформаційні технології та системи». Є. А. Дружинін викладає курси «Основи побудови автоматизованих систем», «Системне проектування», «Управління проектами і програмами», «Науково-дослідна робота».

Наукометричний профіль Праці співробітника