Долматов Анатолій Іванович

Долматов Анатолій Іванович

05.08.1948, с. Веребек, Брянська обл., Росія

Долматов Анатолій Іванович – фахівець у галузі авіаційних двигунів, кандидат технічних наук (1979 р., тема дисертації «Исследование, разработка и внедрение процесса формообразования деталей газотурбинных двигателей из титановых сплавов высокоскоростной штамповкой»), доктор технічних наук (1993 р., тема дисертації «Научные основы газодетонационного нанесения покрытий на лопатки авиационных газотурбинных двигателей»), професор (1995 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2005 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2001 р.).

У 1974 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за фахом «Двигуни літальних апаратів» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 1992 р. закінчив Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) за фахом «Прикладна математика» та здобув кваліфікацію математика. З 1974 р. працює в Харківському авіаційному інституті інженером, з 1976 по 1978 р. – молодшим науковим співробітником, з 1979 р. – асистентом, з 1982 р. – доцентом, з 1988 р. – заступником декана факультету авіаційних двигунів. З 1990 р. очолює кафедру технології виробництва авіаційних двигунів, з 1998 р. по лютий 2015 р. обіймав посаду декана факультету авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Основний напрям його наукових досліджень – розроблення наукових основ прогресивних ресурсозабезпечувальних технологій в авіадвигунобудуванні на базі реновації поверхні. На основі розробок професора А. І. Долматова створено імпульсно-вакуумне устаткування ІВМ-63 для штампування деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів. Анатолій Іванович брав участь у міжнародних виставках як науковий радник фірми ПАТ «Мотор Січ» з технології авіадвигунобудування.

Науковий керівник 30 докторантів, аспірантів, магістрів. Під його керівництвом захищено дві докторські та 28 кандидатських дисертацій. Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Машинобудування», заступник голови методичної комісії за фаховим напрямом «Авіація та космонавтика».

Автор понад 240 наукових праць, у тому числі 100 винаходів і патентів, семи підручників і восьми монографій.

З 2008 р. він є дійсним членом (академіком) Української академії наук. Указом Президента України у 2005 р. йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та нагороджено почесним знаком «Петро Могила». У 2019 р. за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки та підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм йому оголошено подяку Прем’єр-міністра України.

Наукометричний профіль Праці співробітника