Данько Володимир Григорович

Данько Володимир Григорович

1934 р. н., м. Челябінськ

Данько Володимир Григорович – кандидат технічних наук (1964 р., тема дисертації «Расчетное и опытное исследование нагрева крупных прокатных машин постоянного тока»), доктор технічних наук (1971 р., тема дисертації «Теоретические и экспериментальные исследования нагрева крупных электрических машин»), професор.

1957 року з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Інженер-механік авіамоторобудування» і пішов працювати на завод «Электротяжмаш» у спеціальне конструкторське бюро, де займався дослідженнями і розрахунками систем охолодження потужних електричних машин, а з часом і тягових електродвигунів для тепловозів. Понад 25 років трудового життя Володимира Данька пов’язані із заводом «Электротяжмаш», де він пройшов шлях від майстра в апаратному цеху, керівника групи в НДІ до директора НДІ заводу (1957–1983 рр.).

У 1970 р. В. Г. Данько у співавторстві отримав авторське свідоцтво на конструкцію електричної машини, що охолоджується рідким гелієм, відповідно до якого було виготовлено макет кріотурбогенератора потужністю 200 кВт. Дослідження цього кріотурбогенератора були організовані й проводилися на базі Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України. За цей цикл робіт В. Г. Данько у співавторстві з академіком НАНУ Г. Г. Счастливим і професором О. І. Титком одержав премію АН України ім. Г. Ф. Проскури (1979 р.).

Наприкінці 1980-х рр. В. Г. Данько займався розробленням і дослідженням лінійного електродвигуна для прискорення (при зльоті) і гальмування (при посадці) літаків.

З 1983 р. – завідувач кафедри загальної електротехніки Харківського політехнічного інституту.

У 1990 р. обґрунтував концепцію надпровідникової синхронної машини без феромагнітного осердя із зовнішнім надпровідниковим екраном і отримав експериментальне підтвердження її працездатності.

Професор В. Г. Данько є багаторічним головою докторської спеціалізованої вченої ради при Національному технічному університеті «ХПІ» за спеціальностями «Електричні машини і апарати» та «Техніка сильних електричних і магнітних полів», а також одним із засновників Міжнародного симпозіуму «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика (SIEMA)», який щорічно проходить у Харкові, починаючи з 2000 р. Член Інституту інженерів електротехніки та електроніки з 1991 р. Відзначений почесним знаком «Відмінник вищої школи».

В. Г. Данько підготував велику кількість наукових кадрів вищої кваліфікації: 2 докторів і 9 кандидатів технічних наук. Опублікував 190 наукових праць і методичних розробок, зокрема 4 монографії і 3 навчальних посібники. Є автором 62 авторських свідоцтв і патентів України і Росії на винаходи, одним із засновників і першим головним редактором науково-практичного журналу «Електротехніка і електромеханіка».