Гайдачук Олександр Віталійович

Гайдачук Олександр Віталійович

20.05.1965, м. Харків

Гайдачук Олександр Віталійович – фахівець у галузі виробництва виробів аерокосмічної техніки із композиційних матеріалів. Кандидат технічних наук (1991 р., тема дисертації «Рациональный раскрой при выкладке армирующих полуфабрикатов и энергетические параметры формообразования деталей авиаконструкций криволинейной формы из композиционных материалов»), доктор технічних наук (2003 р., тема дисертації «Научные основы безопасной технологии производства конструкций летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов»), професор, завідувач кафедри ракетно-космічних двигунів і энергоустановок літальних апаратів (2004 р.).

У 1988 р. закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Літакобудування», отримав кваліфікацію інженера-механіка. Навчався в очній аспірантурі Українського заочного політехнічного інституту. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію, працював молодшим науковим співробітником. З 1992 р. Олександр Віталійович працює в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського на посадах: асистента кафедри виробництва літальних апаратів, старшого викладача, доцента, професора. З 1999 р. до 2003 р. виконував обов’язки начальника навчально-аналітичного відділу.

У 2003 р. О. В. Гайдачука було призначено на посаду проректора з наукової роботи. За його безпосередньою участю в аспірантурі університету було відкрито три нові спеціальності, у спеціалізованих вчених радах відкрито дві нові спеціальності. Велику увагу Олександр Віталійович приділяв розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень. За його ініціативою і безпосередньою участю було створено лабораторію електронної мікроскопії, вдосконалено лабораторну базу декількох науково-дослідних проблемних лабораторій, зокрема тих, що займаються дослідженнями в галузі нанотехнологій.

Під науковим керівництвом професора О. В. Гайдачука була захищена одна докторська і чотири кандидатські дисертації. Він був головою експертної ради з машинознавства і машинобудування Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України, заступником голови спеціалізованої вченої ради Д64.062.01 у ХАІ.

Він є автором понад 150 наукових і навчально-методичних праць, зокрема двох підручників і навчального підручника з грифом МОН, двох монографій і чотирьох патентів.

За плідну роботу з розвитку наукової сфери університету, особистий внесок в організацію і виконання наукових досліджень, підготовку наукових кадрів О. В. Гайдачук нагороджений Подякою Харківської обласної адміністрації і обласної ради (2000 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011 р.), Почесною грамотою Харківської міської ради (2011 р.). У 2013 р. він став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Наукометричний профіль Праці співробітника