Бойко Людмила Георгіївна

Бойко Людмила Георгіївна

11.07.1950, м. Харків

Бойко Людмила Георгіївна – фахівець у галузі авіаційних двигунів, доктор технічних наук (1996 р., тема дисертації «Методы двухмерного аэродинамического расчета многоступенчатых компрессоров авиационных двигателей»), професор.

Закінчила 1973 року Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Авіаційні двигуни». З того часу працювала на кафедрі газотермодинаміки та реактивних двигунів у відділі реактивних двигунів, а після її поділу – на кафедрі теорії повітряно-реактивних двигунів під керівництвом доктора технічних наук професора В. М. Єршова на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника. 1985 року захистила кандидатську дисертацію. Після захисту працювала на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника тієї ж кафедри. 1996 року захистила докторську дисертацію. У 1996–1998 рр. – доцент, у 1998–1999 рр. – професор кафедри, а з 2000 р. і дотепер – завідувач кафедри теорії авіаційних двигунів.

Професор Л. Г. Бойко веде активну науково-дослідну й педагогічну діяльність, є провідним лектором з профільних для освітньої програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» дисциплін: «Теорія і розрахунок лопаткових машин», «Нагнітачі природного газу», «Методи розрахунку і проектування лопаткових машин». Вона підготувала курси лекцій і відповідні комплекси розрахункових лабораторних і практичних робіт, в основу яких покладено адаптовані до навчального процесу результати наукових досліджень.

Л. Г. Бойко є науковим керівником Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри, діяльність якої пов’язана з виконанням робіт за держбюджетною й госпрозрахунковою тематиками. Наукові дослідження лабораторії виконуються у двох напрямах: перший – розроблення методів розрахунку й проектування осьових і відцентрових компресорів авіаційних двигунів, компресорів і вентиляторів іншого призначення та їх практичного використання; другий – розроблення теоретичних засад і на їх основі математичних моделей газотурбінних двигунів із застосуванням повінцевого опису лопаткових машин, що дає змогу суттєво підвищити точність отримуваних результатів.

Дослідження в цих напрямах виконувались і виконуються на замовлення відомих підприємств України: ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ», АТ «Турбоатом», Сумське машинобудівне НВО та ін.

Л. Г. Бойко є співавтором трьох підручників, двох наукових монографій, а також понад 100 наукових публікацій. Під науковим керівництвом Л. Г. Бойко захищено вісім кандидатських дисертацій.

2009 року професору Л. Г. Бойко було присуджено Державну премію України в галузі науки й техніки.

Наукометричний профіль Праці співробітника