Яковлєв Олександр Іванович

Яковлєв Олександр Іванович

28.08.1931, м. Чугуїв – 15.09.2013

Яковлєв Олександр Іванович – заслужений винахідник України, кандидат технічних наук (1965 р., тема дисертації «Аэродинамика и теплопередача защищенных электродвигателей средней мощности и методы теплового расчета их»), доктор технічних наук (1981 р., тема дисертації «Исследование теплообмена в электромашинах малой и средней мощности и разработка теплофизических основ их проектирования»). Професор (1985 р.).

У 1959 р. закінчив вечірнє відділення Харківського авіаційного інституту і отримав диплом інженера-механіка з авіамоторобудування. Працював у ХАІ на посадах від механіка до провідного інженера науково-дослідної лабораторії кафедри лопатних машин.

У 1964 р. на кафедрі 205 була відкрита Центральна науково-дослідна лабораторія аерогідродинаміки і теплопередачі в електричних машинах і апаратах (ЦНДЛАТЕМА), керівництво якою було доручено О. І. Яковлєву.

У 1965–1967 рр. – начальник лабораторії промислової аерогідродинаміки Харківського авіаційного інституту, заступник головного редактора міжвузівського збірника наукових праць «Аеродинаміка та теплопередача в енергетичних машинах», член двох вчених рад і ради Харківського наукового регіону. Наукові розробки періоду 1960–1980-х років минулого століття присвячені теоретичному і експериментальному дослідженню аеродинамічних і теплових процесів в енергомашинах, розробленню нових систем охолодження та нагнітачів при проектуванні високовикористованих енергомашин, створенню методів їх теплових та аеродинамічних розрахунків.

З 1984 р. по 2004 р. – завідувач кафедри електродинаміки. Під керівництвом О. І. Яковлєва були налагоджені контакти з багатьма промисловими підприємствами та науково-дослідними інститутами галузі України та Росії. Спільні фундаментальні дослідження дали змогу розробити ряд сучасних електромашин загальнопромислового і авіаційного призначення. Плідною стала ідея розглядати електричну машину як сукупність електромеханічної та гідравлічної систем.

З 1994 р. по 1999 р. О. І. Яковлєв був науковим керівником ЦНДЛАТЕМА, членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України з енергетики, членом комісії Міністерства освіти України з розроблення освітніх стандартів з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів щодо нетрадиційної енергетики.

З 2003 р. по 2011 р. – професор кафедри двигунів та енергоустановок.

У 2007 р. його було обрано академіком Академії вищої освіти України.

За свої досягнення професор О. І. Яковлєв отримав звання «Заслуженный изобретатель Украинской ССР» (1979 р.), нагороджений орденом «Знак почета» (1986 р.), нагрудним знаком Мінвузу СРСР «За отличные успехи в работе». (1990 р.), лауреат премій творчих і благодійних фондів, має золоті та срібні медалі ВДНГ СРСР.

Науковий доробок О. І. Яковлєва складає 300 праць, серед них три монографії, близько 250 винаходів захищені авторськими свідоцтвами та патентами. Під керівництвом професора О. І. Яковлєва 22 аспіранти захистили кандидатські дисертації.

Праці співробітника