Чумаченко Ігор Володимирович

Чумаченко Ігор Володимирович

22.06.1954, м. Харків

Чумаченко Ігор Володимирович – кандидат технічних наук (1982 р.), доктор технічних наук (2001 р.), професор (2003 р.), академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

У 1977 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за фахом «Автоматизовані системи управління»

У червні 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації присвячена автоматизованим системам перероблення інформації та управління.

З лютого 1982 р. – старший науковий співробітник НДЧ ХАІ.

З вересня 1984 р. працював старшим викладачем кафедри приладів літальних апаратів факультету систем управління літальними апаратами, а з листопада 1990 р. – доцентом цієї кафедри.

З 1984 р. до 2001 р. – заступник декана факультету систем управління літальними апаратами, 2002–2013 рр. – завідувач кафедри менеджменту ХАІ, 2003–2013 рр. – декан факультету економіки та менеджменту ХАІ.

З 2013 р. – завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Автор понад 400 наукових і навчально-методичних праць, 11 монографій, 40 підручників і навчальних посібників, трьох авторських свідоцтв, 49 патентів.

Науковий керівник 11 кандидатських дисертацій за технічними і економічними науками. Один із фундаторів Української асоціації бізнес-менеджменту освіти. Почесний член Української асоціації управління проектами (UPMA), національного відділення Міжнародної асоціації управління проектами (ІPMA). Дійсний член ГО «Українське науково-освітнє ІТ товариство».