Суржик Віталій Віталійович

Суржик Віталій Віталійович

Суржик Віталій Віталійович – кандидат технічних наук, доктор технічних наук (2010 р., тема дисертації «Методы структурно-параметрического синтеза математических моделей экраноплана»), академік РАН.

У 1965 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Динаміка літальних апаратів». Після закінчення ХАІ працював в Інституті гідромеханіки АН УРСР (м. Київ) інженером, старшим інженером, провідним інженером. У 1976 р. разом з групою вчених під керівництвом доктора технічних наук, проф. А. А. Панченкова переїхав до Іркутську. Працював в Іркутському політехнічному інституті асистентом, старшим викладачем на кафедрі літакобудування та експлуатації літальних апаратів. Потім працював у Сибірському енергетичному інституті Сибірського відділення Академії наук СРСР, Іркутському обчислювальному центрі, Іркутському авіаційному технікумі, Іркутському державному університеті шляхів сполучення.

В. В. Суржик поєднує наукову діяльність з викладацькою – читає лекції з дисциплін: «Інтелектуальні системи управління», «Проектування робототехнічних і мехатронних систем», «Основи мехатроніки і робототехніки», проводить лабораторні та практичні заняття, керує курсовим і дипломним проектуванням. У 2014 р. йому присвоєно вчене звання академіка Російської академії природничих наук. В. В. Суржик займається структурно-параметричним синтезом математичних моделей екранопланів, керує конструкторським бюро «КБ «Екраноплан».

Він є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Віталій Віталійович нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР», срібною медаллю ВДНГ.