Бєлан Микола Васильович

Бєлан Микола Васильович

(28.07.1937, м. Жданов (нині – Маріуполь), Донецька обл. – 17.06.2006

Бєлан Микола Васильович – перший декан і засновник факультету ракетно-космічної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Кандидат технічних наук (1966 р., тема дисертації «Исследование режимов работы и построение характеристик ступеней осевого компрессора (режимы малых расходов)»), доктор технічних наук (1976 р., тема дисертації «Исследование импульсных плазменных движителей и их совместной работы с системами электропитания»), професор, член-кореспондент Академії технологічних наук України, заслужений працівник Вищої школи УРСР, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

Випускник Харківського авіаційного інституту 1960 р. Після його закінчення працював асистентом на кафедрі газотермодинаміки та реактивних двигунів. Починаючи з 1961 р. він читав лекції студентам і керував дипломним проектуванням. 1963 року за безпосередньої участі Миколи Васильовича в ХАІ було створено галузеву науково-дослідну лабораторію нової техніки (ГНДЛ НТ) Міністерства загального машинобудування СРСР. 1965 року після закінчення аспірантури М. В. Бєлана було призначено на посаду наукового керівника цієї лабораторії.

1967 року лабораторії нової техніки доручили розроблення потужного імпульсного плазмового двигуна (ІПД). Багато технічних рішень, закладених у конструкцію ІПД, виявилися новаторськими. За результатами циклу цих робіт 1976 року М. В. Бєлан захистив докторську дисертацію й отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Надалі Микола Васильович став відомим завдяки роботі з вивчення робочих процесів електроракетних двигунів, методів їх випробувань, оптимізації режимів роботи, а також їх впливу на роботу основних систем космічних літальних апаратів, ефективного використання модифікованих ЕРД в іонно-плазмових технологіях.

Результати робіт наукової школи «ЕРД-ХАІ» ефективно використовувалися в реалізації всіх національних космічних програм України починаючи з 1991 р. за темами «Міжнародна космічна станція», «Форсаж-Факел», «Либідь», «Січ-2М», «Динаміка» та ін. У 2004–2006 рр. проводилася робота з дослідження й комплексного відпрацювання теми «Український ЕРД» як розділу Національної космічної програми України 2004–2007 рр.

Микола Васильович проводив велику науково-організаційну роботу. Він був головою оргкомітету й беззмінним організатором шести всесоюзних конференцій з дослідження й проектування ЕРДУ(1969–1987 рр.).

Безсумнівними є заслуги М. В. Бєлана як педагога й організатора навчально-виховного процесу ХАІ. Розуміючи, що без підготовлених спеціалістів розвивати ракетну галузь неможливо, 1980 року за ініціативою професора М. В. Бєлана було створено факультет ракетно-космічної техніки, з моменту заснування якого й до 2004 р. він був деканом. Багато сил, творчої наснаги й досвіду М. В. Бєлан віддав становленню й розвитку кафедри двигунів та енергоустановок космічних літальних апаратів, завідувачем якої він був з 1976 р. й до останніх днів.

Микола Васильович є співавтором трьох підручників, близько 40 навчальних посібників, які користуються великим попитом у вищих навчальних закладах космічного профілю України, Росії, Китаю. Бібліографія вченого налічує 340 праць, він має 62 винаходи, захищених авторськими свідоцтвами й патентами. Під науковим керівництвом М. В. Бєлана підготовлено й захищено чотири докторських і 27 кандидатських дисертацій. Як визнання ефективності роботи й заслуг наукової школи «ЕРД-ХАІ» перед космічною галуззю України наукового керівника М. В. Бєлана 2005 року нагороджено нагрудним знаком «Почесний працівник космічної галузі України».

Володіючи фундаментальними науковими знаннями, великими організаторськими здібностями, почуттям нового, М. В. Бєлан зробив великий внесок у вирішення актуальних проблем розроблення ракетно-космічних систем.
На честь члена-кореспондента Академії технологічних наук України, заслуженого працівника вищої школи Української РСР, лауреата премії Ради Міністрів СРСР, доктора технічних наук, професора Миколи Васильовича Бєлана встановлено меморіальні дошки на фасаді корпусу факультету ракетно-космічної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» і на будівлі міського ліцею у м. Маріуполі.

Наукометричний профіль Праці співробітника