Стоян Юрій Григорович

Стоян Юрій Григорович

19.10.1935, м. Ромни, Сумська обл.

Cтоян Юрій Григорович – відомий учений у галузі прикладної математики, обчислювальної геометрії, методів оптимізації, дослідження операцій; член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат технічних наук (1966 р.), доктор технічних наук (1970 р., тема дисертації «Об оптимальном размещении геометрических объектов»), професор (1993 р.).

У 1958 р. після закінчення Харківського авіаційного інституту Юрій Григорович працював інженером КБ «Електроприладобудування», з 1966 р. – завідувачем лабораторії. У 1968–1972 рр. Юрій Григорович працював у Харківському інституті радіоелектроніки, з 1970 р. – завідувачем кафедри. З 1972 р. Ю. Г. Стоян очолював відділ математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування НАН України. З 1993 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського університету радіоелектроніки (нині Харківський національний університет радіоелектроніки). Основним напрямом наукової діяльності Ю. Г. Стояна є фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання та розроблення методів розв'язання оптимізаційних задач розміщення об'єктів довільної просторової форми і фізичної природи.

Юрій Григорович Стоян є засновником нового наукового напряму – геометричного проектування, ним створена теорія, завдяки якій стало можливим розв’язання широкого кола важливих задач, пов'язаних з оптимізацією процесу розміщення реальних об'єктів. Запропонований ним метод phi-функцій визнано на цей час найсильнішим засобом математичного моделювання задач розміщення. Ю. Г. Стоян розробив нову методологію комп'ютерного моделювання задач геометричного проектування, реалізовану у вигляді інформаційних систем розв’язання задач розміщення геометричних об'єктів в евклідових та інтервальних просторах.

Ю. Г. Стоян – автор понад 500 наукових робіт, у тому числі 17 монографій. Під науковим керівництвом Юрія Григоровича захищено 70 кандидатських і 11 докторських дисертацій.