Ребров Олексій Кузьмич

Ребров Олексій Кузьмич

30.07.1933, с. Верхньобогданівка, Луганська обл.

Ребров Олексій Кузьмич – фахівець у галузі встановлення закономірностей процесів перенесення в розріджених газах, проводив дослідження газодинаміки потоків низької густини, вивчав процеси релаксації, конденсації й випромінювання у нерівноважних газових потоках, теплообмін під час вільної конвекції в розрідженому газі, структуру потоків низької густини, фізику релаксаційних процесів під час розширення газів у вакуумі, газодинаміку надвисоковакуумних дифузійних насосів, фізику кластерів. О. К. Ребров – академік РАН, професор, радник Російської академії наук, кандидат технічних наук (1962 р., тема дисертації «Исследование теплообмена в разреженном пространстве»), доктор фізико-математичних наук (1972 р., тема дисетрації «Исследование расширения газа в среде низкой плотности»).

1955 року Олексій Кузьмич закінчив Харківський авіаційний інститут, де й залишився працювати інженером. 1957 року він вступив до аспірантури Казанського авіаційного інституту. З 1961 р. працював у Сибірському відділенні АН СРСР, науковий співробітник Інституту теплофізики імені С. С. Кутателадзе Сибірського відділення РАН, учений секретар. З 1966 р. – завідувач лабораторії (пізніше – відділом) розріджених газів. Професор Новосибірського державного університету (1974 р.), з 1998 р. до 2004 р. очолював кафедру фізики нерівноважних процесів НДУ. О. К. Ребров є членом ученої ради фізичного факультету НДУ, 1990 року його обрано членом-кореспондентом АН СРСР проблем машинобудування, механіки й процесів керування (механіка), 2000 року – академіком РАН. З 2004 р. він є радником Російської академії наук.

О. К. Ребров створив наукову школу в галузі теплофізики, підготував 32 кандидати наук, 12 із них стали докторами наук, один – членом-кореспондентом РАН.

За його участі виконано теплофізичне обґрунтування астрофізичної обсерваторії «Сатурн», створено (свого часу найбільший в країні) вакуумний газодинамічний комплекс.

О. К. Ребров є співробітником редколегій журналів «Прикладная механика и техническая физика», «Вакуумная техника и технология», «Энергия», співпрацює з журналом «Теплофизика и аэромеханика».

Сторінка на wiki