Пономаренко Микола Миколайович

Пономаренко Микола Миколайович

1970 р. н., м. Харків

Пономаренко Микола Миколайович – фахівець в області цифрового оброблення сигналів, доктор технічних наук (2012 р., тема дисертації «Методы оценивания визуального качества и подобия цифровых изображений для средств телекоммуникаций»), професор.

Закінчив Харківський авіаційний інститут (1993 р.). На кафедрі прийому, передачі та обробки сигналів обіймав такі посади: 1989 р. – інженер другої категорії, 1993 р. – молодший науковий співробітник, 1994 р. – науковий співробітник, 2004 р. – старший науковий співробітник, 2007 р. – докторант, 2011 р. – доцент.

М. М. Пономаренко розробив теоретичні й реалізаційні основи, методи, алгоритми й програмне забезпечення для оцінювання якості зображень з еталоном і без еталона; попереднього аналізу, вторинного оброблення, розпізнавання й інтерпретації даних багатоканального дистанційного зондування; стиснення багатоканальних сигналів і зображень для аерокосмічних, медичних діагностичних та інших інформаційно-вимірювальних систем. Створив високоефективні методи пошуку кольорових зображень за подібністю в базах великого обсягу, відновлення рельєфу за картами ізоліній тощо, кодування сигналів і зображень.

Професор М. М. Пономаренко отримав кілька патентів (у тому числі фінські), є ініціатором створення рейтингової системи Харківського авіаційного інституту. З ініціативи М. М. Пономаренка й насамперед завдяки саме його зусиллям було створено бази зображень TID2008 і TID2013. Ці бази широко використовують науковці, які працюють над питаннями об’єктивного оцінювання якості зображень, розроблення метрик візуальної якості, оброблення зображень.

Опублікував понад 350 наукових праць, з них понад 200 у співавторстві із зарубіжними вченими. Підготував одного кандидата технічних наук, захистив PhD у Фінляндії, зараз працює в Університеті Тампере (Фінляндія) й одночасно є професором кафедри приймання, передачі й оброблення сигналів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Праці співробітника