Погонін Анатолій Олексійович

Погонін Анатолій Олексійович

Погонін Анатолій Олексійович – фахівець у галузі машинознавства, кандидат технічних наук (1970 р., тема дисертації «Исследование и разработка рациональной технологии производства сложных тонкостенных профилей комбинированным методом прокатки и горячего профилирования»), доктор технічних наук (2001 р., тема дисертації «Технологические основы восстановления точности крупногабаритных деталей машин без демонтажа в процессе эксплуатации»), професор (2002 р.), почесний працівник освіти РФ.

А. О. Погонін 1962 року закінчив Харківський авіаційний інститут. У 1980–1988 рр. він працював у Бєлгородському державному технологічному університеті ім. В. Г. Шухова (Росія) завідувачем кафедри. У 1998–2014 рр. став засновником і організатором науково-інженерної школи з проектування технологічних процесів механічного оброблення великогабаритних деталей і вбудованих приставних верстатних модулів. Під його керівництвом було теоретично обґрунтовано й розроблено оригінальні конструкції ущільнювальних пристроїв для запобігання втратам тепла в обертових агрегатах типу цементних печей, а також конструкції спеціальних барабанів.

Один із верстатів – УВВ-01 (універсальний вбудовуваний верстат) – широко впроваджено у виробництво, захищено авторським свідоцтвом, на нього видано сертифікат Держстандарту РФ і внесено до Російського каталогу металорізальних верстатів.

Багаторічний досвід Анатолія Олексійовича є запорукою підготовки висококваліфікованих спеціалістів для машинобудівної галузі, проектування унікальних конструкцій технологічних комплексів, механічного обладнання й високоефективних технологій виготовлення виробів машинобудування з використанням ІТ-технологій, тривимірного моделювання.

А. О. Погонін є автором 14 навчальних посібників, має 26 вин
аходів, опублікував 167 наукових праць.